Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debate

Skapad 2019-08-27 08:22 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Skriftlig och muntlig övning som redovisas veckan efter påsk. Du ska lämna in det skriftliga uppgifterna och muntligt presentera dina fakta och åsikter om ett område.
Grundskola 6 – 9 Engelska
During the next couple of weeks you are going to prepare a debate in groups of four. Two of you are going to argue for your topic, two against. You are free to choose the topic. The debate will be presented on September 25.

Innehåll

Here are some subjects to choose from.


Homework should be banned.
School uniforms should be required.
Year round education is not a good idea for student learning.
Schools should block Youtube.
Students should be able to leave school for lunch.
All parents should be required to attend parenting classes before having a child.
Single-sex schools are better for students.
Students should be held legally responsible for bullying in schools.
Cyberbullying that occurs outside of school, should be punished by the school.
Teachers should not be allowed to contact students through social media.
Public prayer should not be allowed in schools.
High stakes state testing should be abolished.
All people should be vegetarians.
Renewable forms of energy should be subsidized by the government.
It is never appropriate for the government to restrict freedom of speech.
Human cloning should be banned.
Poetry should be removed from the curriculum.
Macs are better than PCs.
Androids are better than iPhones
The moon should be colonized.
Mixed Martial Arts (MMA) should be banned.
America should have a king and not a president.
All citizens should be required to vote.
The death penalty is an appropriate penalty for certain crimes.
Sports stars are paid too much money.
The right to bear arms is a necessary constitutional amendment.
Students should never be forced to repeat a year at school.
Grades should be abolished.
All individuals should pay the same tax rate.
Teachers should be replaced by computers.
Students should be allowed to skip grades in school.
The voting age should be lowered.
Individuals who share music online should be put in jail.
Video games are too violent.
Students should be required to learn about poetry.
History is an important subject in school.
Every home should have a robot.
The government should provide wireless service for everyone.
School pictures should be abolished.
Smoking should be banned.
Recycling should be required.
Children should not watch television on school nights.
Performance enhancing drugs should be allowed in sports.
Parents should be allowed to choose their baby's gender.
Education is the key to future success

 

Good luck! 

Uppgifter

 • Engelskläxa till den 7 november

 • Oregelbundna verb

 • Watch a debate!

 • How to prepare your debate

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9

Matriser

En
Bedömningsmatris, Engelska

E
C
A
Förstå engelska i tal.
Du behöver utveckla din förmåga att förstå tydligt talad engelska.
Du förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du förstår även viktiga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du förstår helheten, men även detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du visar att du har förstått det du har hört genom att återberätta det viktigaste av innehållet.
Du kan återberätta innehåll och detaljer i det du hört , dvs lyckas att få fram det du vill ha sagt så att en engelsktalande person skulle kunna förstå.
Du kan diskutera det du har hört på välformulerad, varierad och tydlig engelska.
Du förstår och kan jobba efter enkla instruktioner du får på engelska.
Du förstår och kan arbeta efter instruktioner.
Du förstår och kan arbeta efter längre instruktioner.
Du kan uppfatta budskapet i stora drag i talad engelska utan att haka upp dig på enstaka ord som du inte förstår.
Du förstår det huvudsakliga budskapet i talad engelska.
Du förstår talad engelska väl.
Förstå engelska i text.
Du behöver utveckla din förmåga att förstå engelska i text.
Du förstår det huvudsakliga innehållet i enklare texter.
Du förstår även viktiga detaljer i texter vi läser.
Du kan diskutera innehållet i det du läst så att det framkommer att du har förstått texten väl.
Du visar att du har förstått det du läst genom att återberätta det viktigaste av innehållet.
Du kan återberätta innehåll och detaljer i det du läst på bra engelska, dvs med hela meningar.
Du kan diskutera det du har läst på välformulerad, varierad och tydlig engelska.
Tala engelska
Du behöver utveckla din förmåga att uttrycka dig muntligt.
Du pratar enkelt och begripligt och kan använda fraser och meningar för att få fram ditt budskap. Du kan prata ganska sammanhängande.
Du kan uttrycka dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande.
Du använder ett varierat språk för att uttrycka det du vill eller behöver säga.
Du använder enkla ord och fraser för att få fram det du vill säga.
Du pratar med visst flyt och kan anpassa ditt språk ganska bra efter vem du pratar med.
Du pratar med mycket bra flyt och anpassar ditt språk mycket väl efter den du talar med och efter situationen.
Ibland löser du språkliga problem genom att förklarar på annat sätt eller hittar nya vägar för att förklara vad du menar.
Du löser språkliga problem genom att hitta nya vägar för att förklara vad du menar, t ex andra ord för samma sak.
Du använder flera olika strategier för att lösa språkliga problem på ett konstruktivt sätt.
Skriva engelska
Du behöver utveckla din förmåga att uttrycka dig skriftligt.
Du kan skriva enklare sammanhängande texter så att mottagaren begriper vad du menar.
Du skriver ganska varierat, tydligt och med en röd tråd.
Du formulerar dig varierat och med en tydlig röd tråd.
Du skriver meningar som man förstår, även om språket inte alltid är helt rätt.
Du har flyt i språket och kan formulera bra meningar.
Du har mycket bra flyt i språket och kan formulera korrekta och varierade meningar. Du använder ett rikt ordförråd.
Du kan anpassa din text efter vem som ska läsa den.
Du varierar ditt språk efter mottagare och situation med lätthet.
Kunskaper om kultur och traditioner i engelskspråkiga länder
Du visar att du kan en del om kultur och traditioner i olika delar av världen där engelska används.
Du visar att du har djupare kunskaper om kultur och traditioner i olika delar av världen där engelska talas.
Du visar att du har nyanserade kunskaper, dvs kan mycket om kultur och traditioner och kan dra slutsatser och göra jämförelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: