Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott åk 2 -19/20

Skapad 2019-08-27 08:43 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa
"Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter." Lgr 11 kap. 5:4

Innehåll

Under läsåret i idrott kommer eleverna att fortsätta att utveckla sina grovmotoriska grundformer som springa, hoppa, klättra mm. Vi kommer att leka lekar där vi lägger vikt på regler och turtagning. Eleverna kommer också att prova på dans, rytm och rörelse till musik.

Vi kommer även under läsåret ha simundervisning där eleverna får vattenvana genom lekar och rörelser i vattnet. De kommer också att undervisas i flyta och simma i mag- och ryggläge. 

Vi kommer också att vistas i naturen där lättare form av orientering kommer att genomföras och ta del av kunskaper i allemansrätten. Även uteidrott är en del av undervisning där vi genomför fysiska aktiviteter och lekar.

Eleverna kommer också få en grundläggande undervisning i vikten av god hälsa och kost.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: