Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text årskurs 5

Skapad 2019-08-27 08:55 i Bringsta skola Nordanstig
Planering av arbete med återberättande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 5 Svenska
Vi arbetar med återberättande text och fokuserar på tidningsartiklar. Du kommer bland annat att lära dig strukturen för en återberättande text, typiska språkliga drag, anpassa texten efter mottagare med mera. Du kommer att avsluta arbetsområdet genom att skriva en egen tidningsartikel. Vi utgår från läromedlet ZickZack.

Innehåll

Syfte med undervisningen - att utveckla förmågor

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • förstå syftet med en återberättande text.
 • kunna göra en text där innehållet är tydligt och anpassat till målgruppen.
 • kunna använda de språkliga drag och knep som är typiska för en återberättande text.

Centralt innehåll

Undervisningens centrala innehåll handlar om att läsa och skriva samt om att använda passande språkbruk för en återberättande text.

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi utgår från läromedlet ZickZack där processen är indelad i fyra olika steg (se nedan). Eleverna arbetar i boken och vi har mycket diskussioner kring innehållet. Vi arbetar även med annat material utöver läromedlet. Eleverna kommer att:

 • förstå att syftet med argumenterande texter (tidningsartiklar) är att informera om en händelse som kan vara av intresse för tidningens läsare.
 • lära sig hur en tidningsartikel är uppbyggd, med rubrik, ingress och brödtext (steg 1)
 • lära sig vilka språkliga drag som används i tidningsartiklar, som verb i preteritum, beskrivande verb och ämnesspecifika ord, samt hur man återger vad någon sagt genom direkt eller indirekt tal. Då ska också få repetera att skilja på fakta och åsikt (steg 2)
 • lära er tillsammans i klassen att träna på att använda det ni lärt er (steg 3)
 • planera och skriva en egen kort artikel (steg 4)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
  Gr lgr11
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Återberättande text åk 5

Börjar
Nivå 1 (utvecklar)
Nivå 2 (befäster)
Nivå 3 (utvidgar)
Skriva texter
Innehåll
Arbetar mot nivå 1.
Texten har ett i huvudsak begripligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Texten har ett relativt tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Texten har ett tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Struktur
Arbetar mot nivå 1.
Textens händelseförlopp är i huvudsak sammanhängande och begripligt genom t.ex. ingress, brödtext och styckeindelning.
Textens händelseförlopp är sammanhängande och relativt väl strukturerat genom t.ex. en relativt väl fungerande ingress, brödtext och styckeindelning.
Textens händelseförlopp är sammanhängande och väl strukturerat genom t.ex. en väl fungerande ingress, brödtext och styckeindelning.
Språklig variation
Arbetar mot nivå 1.
Texten har viss språklig variation.
Texten har förhållandevis god språklig variation. Texten är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord (och, men, så).
Texten har god språklig variation. Texten är uppbyggd med varierade och passade sambandsord för texttypen (när, därefter, till slut).
Skrivregler
Stavning
Arbetar mot nivå 1.
Stavfel finns men det stör inte förståelsen.
Relativt få stavfel finns och de stör inte förståelsen.
Få eller inga stavfel finns.
Skiljetecken, stor/liten bokstav
Arbetar mot nivå 1.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med viss säkerhet.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet.
Meningsbyggnad
Arbetar mot nivå 1.
Meningsbyggnaden är i huvudsak fungerande.
Meningsbyggnaden är relativt fungerande och något varierad.
Meningsbyggnaden fungerar väl och är varierad.
Tempus
Arbetar mot nivå 1.
Tempus är i huvudsak fungerande.
Tempusbruket är oftast korrekt.
Tempusbruket fungerar väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: