Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen i Sverige

Skapad 2019-08-27 09:08 i Österbyskolan Östhammar
Här jobbar vi med kapitel 1 om skogen i "Koll på NO"
Grundskola 4 NO (år 1-3) Biologi
Har du varit i skogen någon gång? Gått mellan de höga träden och klivit på mossan som växer över stenar och trädrötter?Kanske har du klättrat över ett stort träd som vält eller byggt en koja. Det är många som gör utflykter till skogar. Man går dit för att plocka bär eller svamp, jaga, orientera eller bara för att promenera. I vårt land finns det mycket skog. Men det mesta är faktiskt skog vi människor planterat. I det här området ska vi läsa om olika djur och växter som lever i skogen.

Skogen är viktig för oss på många olika sätt och det är viktigt att vi känner till varför så att vi tar hand om "vårt gröna guld".

Innehåll

Centralt innehåll

När du arbetat med ”skogen” ska du kunna:

 •  veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog
 •  kunna berätta hur löv och döda djur bryts ned
 •  känna till namnen på några träd, bär och svampar
 •  kunna ge exempel på näringskedjor i skogen
 •  känna till några rovdjur och bytesdjur
 •  veta vad människan använder skogen till
 •  kunna förklara vad som menas med allemansrätten


Du ska även känna till följande begrepp: allemansrätt, avverkning, barrskog, blandskog, bytesdjur, kolmila, lövskog, mycel, nationalpark, naturreservat, nedbrytning, näringskedja, odlad skog (kulturskog), bålrot, rovdjur, rötter, urskog och årsring.


Arbetssätt

Under arbetets gång kommer vi att arbeta med:

 • Läroboken ”Koll på NO” avsnittet ”skogen”
 • Se korta faktafilmer
 • Diskutera med varandra för att ta del av varandras tankar, idéer och kunskaper. 
 • Exkursion i skog och mark


Bedömning

Dina kunskaper och förmågor kommer att bedömas genom: 

 • Hur du följer muntliga och skriftliga instruktioner och utför övningar/uppgifter.. 
 • Gemensamma diskussioner och enskilda samtal.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: