Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EK17 Ledarskap och Organisation KHE

Skapad 2019-08-27 09:47 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Ledarskap och organisation
Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. Med hjälp av begrepp, teorier och modeller från dessa områden behandlar ämnet frågor om ledarskap och organisation i olika typer av verksamheter och ur såväl ekonomiska som sociala och etiska aspekter. - Skolverket Vad är "bra ledarskap"? Den frågan försöker vi besvara genom att i det första arbetsområdet behandla och diskutera några begrepp och ledarskapsteorier som visat sig livskraftiga över tid. Med hjälp av egenplanerade aktiviteter både i och utanför klassrummet får du även möjlighet att pröva teorierna när du undersöker hur ledarskap och organisation fungerar i praktiken.

Innehåll

Planering:Gemensam planering för EK17A och B

Vi träffas på Teams under lektionstid, jag tar närvaro,  förklarar och svarar på frågor. Ni kan även samarbeta med varandra i klassen. Vi lär oss av varandra hur vi klickar runt i systemet. Viktigt är att inte alla har på sin mikrofon samtidigt

vecka 13

EK17A Arbeta med att skriva din analys av filmen "12 fördömda män" Välj mellan grupprocessen s. 196-197 eller FIRO - modellen. Ändring av examinationsform p g a fjärrundervisning.

EK17B Arbeta med att skriva din analys av filmen "12 fördömda män" Välj mellan grupprocessen s. 196-197 eller FIRO - modellen.

 här kommer en länk om du har missat en del

 vecka 14

 EK17A Sista inlämningsdag för filmanalys är torsdag 2/4 Vi arbetar även kursövergripande i detta examinationsmoment. Lämna in tidigare gjort arbete om FIRO-modellen.

EK17B Sista inlämningsdag för filmanalys är fredag 3/4 Vi arbetar även kursövergripande i detta examinationsmoment. Lämna in tidigare gjort arbete om FIRO-modellen.

 

vecka 15 LOV Torsdag och Fredag

EK17A Arbeta med att svara skriftligt på instuderingsfrågorna som hör till kapitel 8. Skriv i Word. Ladda upp dina svar senast vecka 22.

EK17B --

 

vecka 16 Påsklov 

 

vecka 17

EK17A Arbeta med att svara skriftligt på instuderingsfrågorna som hör till kapitel 8. Skriv i Word. Ladda upp dina svar senast vecka 22.

EK17B Arbeta med att svara skriftligt på instuderingsfrågorna som hör till kapitel 8. Skriv i Word. Ladda upp dina svar senast vecka 22.

 

vecka 18 LOV fredag 1/5, NP svenska onsdag 29/4

EK17A Arbeta med att svara skriftligt på instuderingsfrågorna som hör till kapitel 8. Skriv i Word. Ladda upp dina svar senast vecka 22.

EK17B Arbeta med att svara skriftligt på instuderingsfrågorna som hör till kapitel 8. Skriv i Word. Ladda upp dina svar senast vecka 22.

 

vecka 19

EK17A Arbeta med att svara skriftligt på instuderingsfrågorna som hör till kapitel 8. Skriv i Word. Ladda upp dina svar senast vecka 22.

EK17B Arbeta med att svara skriftligt på instuderingsfrågorna som hör till kapitel 8. Skriv i Word. Ladda upp dina svar senast vecka 22.

 

vecka 20 NP matte fredag 15/5

EK17A Arbeta med att svara skriftligt på instuderingsfrågorna som hör till kapitel 8. Skriv i Word. Ladda upp dina svar senast vecka 22.

EK17B Arbeta med att svara skriftligt på instuderingsfrågorna som hör till kapitel 8. Skriv i Word. Ladda upp dina svar senast vecka 22.

 

vecka 21 LOV torsdag 21/5 + fredag 22/5

EK17A Arbeta med att svara skriftligt på instuderingsfrågorna som hör till kapitel 8. Skriv i Word. Ladda upp dina svar senast vecka 22.

EK17B --

 

vecka 22 

EK17A Sista veckan för att lämna in kursens examinationsmoment. Lämna in skriftliga svar på Kapitel 8 instuderingsfrågor 

EK17B Sista veckan för att lämna in kursens examinationsmoment. Lämna in skriftliga svar på Kapitel 8 instuderingsfrågor 

vecka 23 

 EK17A Reservtid/Betygssamtal/Film:  "Lord of the Flies" Reflektera över hur karaktärerna agerar ur ett grupperspektiv, använd ordlistan s. 207.

EK17B Reservtid/Betygssamtal/Film: "Lord of the Flies" Reflektera över hur karaktärerna agerar ur ett grupperspektiv. använd ordlistan s. 207.

vecka 24

 EK17A Skolavslutningsvecka/ schemabrytande aktiviteter på onsdag/ skolavslutning på torsdag/Studenten på fredag

EK17B Skolavslutningsvecka/ schemabrytande aktiviteter på onsdag/ skolavslutning på torsdag/Studenten på fredag

 

 

 

 

 

 

 

 

V2 Introduktionsföreläsning om motivation Kapitel 9 s. 219-243.

V3 Läs kap 9 och arbeta med instuderingsfrågorna + Förbered en minilektion om ett ämne du väljer själv.

V4 Läs kap 9 och arbeta med instuderingsfrågorna + Genomför din minilektion.

V5 Läs kap 9 och arbeta med instuderingsfrågorna + vid tid över arbeta med UF/Gymnasiearbetet + tydlig information om provet.

V6 Läs kap 9 och arbeta med instuderingsfrågorna  + vid tid över arbeta med UF/Gymnasiearbetet.

EK17B Skriftligt prov Kapitel 9

Att kunna till provet: gäller både EK17a och EK17b

Kursboken Ledarskap och Organisation, Nils Nilsson

S. 231 + 232 sammanfattningen

S. 232 Begreppen i "Ordlistan"

S. 233 Centrala begreppen

S. 238 + 239 Fråga 6

S. 240 Fråga 7

V7  EK17A Skriftligt prov kapitel 9 (Torsdag/Freda utvecklingssamtal, ingen lektion)

V8 Film som kommer att analyseras i nästa avsnitt, gruppdynamik.

V9 Sportlov

 

 

 

 

EK17B Prov i ledarskap kap 6 s. 125-159 + etiskt ledarskap s. 42-44. Fredag 14/12.

EK17A Prov i ledarskap kap 6 s. 125-159 + etiskt ledarskap s. 42-44. Onsdag 12/12.

Att Kunna till provet är:

1.) De sex grundpelarna i etiskt ledarskap (6p)

2.) Vad är ledningsuppgifterna?

2.1 Definition (1p)

2.2 Polsk (5p)

3.) Vilka är ledarens tre viktiga huvudroller enligt Mintzberg? (3p)

4.) Vad är EQ och ge tre exempel på sådana egenskaper. (3p)

5.) Vad är makt?

5.1 definition (1p)

5.2 Nämn tre grunder för maktutövning (3p)

6.) vilka två komponenter består auktoritet av? (1p)

7.) Beskriv framgångsfaktorer hos ledare för situationsanpassat ledarskap, beroende på organisationstyp (4.)

8.) Redogör för  ledarstilar och människosyn. (4p)

9.) Ledare styrs av två drifter, vilka? (2p)

10.) Beskriv tre ledarstilar. (3p)

11.) Vad finns det för skillnader mellan kvinnligt och manligt ledarskap? (2p)

12.) Varför är ledarskap och genus av betydelse (2p).

 

 

 

EK17A 13/11  + 14/11 Förbered dig till seminariet 20/11 genom att läsa kapitel 7 och fråga 2 A-H.

EK17b 14/11 + 15/11  Förbered dig till seminariet 21/11 genom att läsa kapitel 7 och fråga 2 A-H.

bilda seminariegrupper själva, seminarierna genomförs även fast någon elev i gruppen är frånvarande. Frånvarande elever hamnar i en grupp som gör seminariet vid senare tillfälle.

 

 

 

 

 

 

Kursens preliminära grovplanering

Veckorna 35-41 jobbar vi med kapitel 1-2 i kursboken

Veckorna 35-37 läs kapitel 1 och svara på instuderingsfrågorna. Examination på kapitel 1 är att lämna in skriftliga svar på instuderingsfrågorna, senast på Söndagen den 22/9.

Veckorna 38-41 läs kapitel 2. Examinationsformen blir här att du förbereder dig och diskuterar frågorna 3 (s. 48) och 4 (s. 49) i kursboken. (vi kan tillsammans bestämma datum för detta moment av kursen). Dessutom lämnar du in skriftliga svar på frågorna 6 (s. 51-52) och 7 (s. 53). Senaste inlämningsdatum för detta är 10/10. Därutöver Bedöms Ditt arbete om CSR i kursen företagsekonomisk specialisering enligt betygskriterierna för denna kurs.

 

Under vecka 40 kommer jag att vara föräldraledig 5 dagar, då är det ditt ansvar att läsa kap 2 och svara på instuderingsfrågorna på egen hand.

Några länkar till dokumentärer som kan hjälpa dig att komma in i tänket kring CSR är:

The four horsement: https://www.youtube.com/watch?v=5fbvquHSPJU&t=2873s

The War on Sensemaking: https://www.youtube.com/watch?v=7LqaotiGWjQ

Manufacturing consent: https://www.youtube.com/watch?v=AnrBQEAM3rE&t=9172s

Veckorna 42-50 kapitel 5, 6 och 7

 

 

Edgar Schein Organizational Culture -

(Youtube) Gustav Eriksson - Ledarskap och Organisation

Företagskultur - https://www.youtube.com/watch?v=UXrur1vGv-8&list=PLmhO6rqPGU6Jkj_IpJb4f-_8mfHPbFyxz&index=10

 

Veckorna 1-8  jobbar vi med kapitel 3-4 i kursboken

Veckorna 10-15 kapitel 8

Veckorna 17-24 kapitel 9 (under denna del av läsåret tenderar lektioner att gå bort p g a röda dagar och nationella prov, dessutom brukar arbetsbelastningen för elever blir hög. Därför har jag valt att minska belastningen något i denna kurs i slutet av läsåret.

 Material

 • Läromedel: Nilsson, Andersson, T.. (2015) Ledarskap och Organisation. Liber AB: Stockholm, ISBN 978-91-47-11645
 • Genomgångar,  Power Point, Webb.

Centralt innehålll

 
 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.
 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller
 • Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering.
 • Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet.
 • Personlig Ledarutveckling Och Hur Man Tar Tillvara Egna Och Andras Resurser
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus.

 

NYCKELBEGREPP LEDARSKAP (Begrepp och teorier att kunna och förstå)

 • Ledarskap
 • Chef/ledare
 • Ledarskapsstilar
  • Auktoritär ledare
  • Demokratisk ledare
  • Låt-gå ledare
 • Situationsanpassad ledarskap
 • Transaktionellt ledarskap
 • Transformativt ledarskap
 • Ledarskapsroller
 • Formell/informell ledare
 • Ledarskap och genus

 

NYCKELBEGREPP GRUPPEN och KONFLIKTHANTERING

 • grupp - primär, sekundär, tertiär
 • grupptryck
 • roller - informella och funktionella
 • rollkonflikter
 •  team vs arbetsgrupp
 • fripassagerare
 • social maskning (social loafing)
 • group think
 • grupprocess (t.ex. Schultz's FIRO-modell, Bions teori om grundantaganden, Freud's grupp- och ledarskapsteori)
 • intrapersonella och interpersonella konflikter
 • intressekonflikt
 • värderingskonflikt
 • sakkonflikt
 • kommunikationskonflikt
 • systemkonflikt
 • strukturkonflikt
 • samtalsformer: dialog, diskussion, debatt
 • härskartekniker
 • det goda samtalet

 

NYCKELBEGREPP ORGANISATIONEN

 • Organisation – olika typer
 • Organisationsanalys – tre perspektiv struktur, process, kultur
 • Arbetsdelning
 • Hierarki
 • Rutiner/normer
 • Huvud processer/stödprocesser
 • Lean production
 • Framgångsrik företagskultur
 • Makt/demokrati utifrån nationella kulturfaktorer
 • Klassiska organisationsteorier -scientific management, byråkratiska skolan, administrativa skolan
 • Löpandebandsprincipen
 • Komplexitet och paradox

Uppgifter

 • Resultat prov kapitel 9 Motivation, vecka 6

 • Resultat minilektion Vecka 4

 • Resultat prov kapitel 9 Motivation Vecka 7

 • Resultat Minilektion Vecka 4

 • Seminarium Organisationskultur

 • Power Point Organisationens kultur - dess själ

 • Instuderingsfrågor 1-7 Kap 1

 • Examination CSR Senaste inlämningsdatum 18/10

 • Power Point Kapitel 7 Organisationens kultur - Dess själ

Matriser

Led
Ledarskap

Kunskapskrav

E
C
A
Redogör för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet
förklarar översiktligt enkla resonemang
förklarar utförligt välgrundade resonemang
förklarar utförligt och nyanserat välgrundade och nyanserade resonemang
Beskriver olika ledarskapsformer och för resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet
beskriver översiktligt enkla resonemang
beskriver utförligt välgrundade resonemang
beskriver utförligt och nyanserat välgrundade och nyanserade resonemang
Samråder med handledare och bedömer den egna förmågan och situationens krav
med viss säkerhet
med viss säkerhet
med säkerhet

Led
Ledarskap och organisation - LEDLED0

E
C
A
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation.
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation.
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven översiktligt olika företeelser och sammanhang.
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt olika företeelser och sammanhang.
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt och nyanserat olika företeelser och sammanhang.
Dessutom för eleven enkla resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.
Dessutom för eleven välgrundade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.
Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.
Eleven redogör översiktligt för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet.
Eleven redogör utförligt för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet.
Eleven redogör också översiktligt för former för kommunikation och samverkan samt metoder som kan användas vid konflikthantering och för att skapa motivation.
Eleven redogör också utförligt för former för kommunikation och samverkan samt metoder som kan användas vid konflikthantering och för att skapa motivation.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för former för kommunikation och samverkan samt metoder som kan användas vid konflikthantering och för att skapa motivation.
Dessutom värderar eleven med enkla omdömen de olika formerna och metoderna.
Dessutom värderar eleven med enkla omdömen de olika formerna och metoderna.
Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen de olika formerna och metoderna.
Eleven beskriver översiktligt olika ledarskapsformer och för enkla resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet.
Eleven beskriver utförligt olika ledarskapsformer och för välgrundade resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika ledarskapsformer och för välgrundade och nyanserade resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet.
Eleven beskriver också översiktligt olika organisationsformer och för enkla resonemang om deras användbarhet.
Eleven beskriver också utförligt olika organisationsformer och för välgrundade resonemang om deras användbarhet.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat olika organisationsformer och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras användbarhet.
Dessutom redogör eleven översiktligt för hur organisationskulturer uppstår och för enkla resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet.
Dessutom redogör eleven utförligt för hur organisationskulturer uppstår och för välgrundade resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur organisationskulturer uppstår och för välgrundade och nyanserade resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet.
Eleven identifierar och formulerar enkla frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för enkla resonemang om dem.
Eleven identifierar och formulerar frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för välgrundade resonemang om dem.
Eleven identifierar och formulerar komplexa frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dem.
Eleven använder i samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta situationer.
Eleven använder efter samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta situationer.
Eleven använder efter samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta men även i nya situationer.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: