👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gymnasiearbete BF

Skapad 2019-08-27 09:53 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Gymnasiearbete
Gymnasiearbetet ska visa att du är redo för att gå ut i arbete. Det ska knyta an till BF-programmets karaktär. Du kan använda tiden under din APL. Du kan göra det ensam eller tillsammans med någon annan.

Innehåll

Vad? 

Du gör någonting som är kopplat till din inriktning i programmet.

https://docs.google.com/document/d/1DJo4HT52d0QmzmjdTc_eizDrRAC-dXA1Btr-XN_5IRY/edit#heading=h.gjdgxs

https://docs.google.com/document/d/1EGZpqvt9Y6rZIrMkNp2oBafjtj-FxCPhzWOJUH-yKJs/edit#heading=h.gjdgxs

Varför?

För att du ska få examen och därmed vara anställningsbar. 

Hur?

- Du har en idé och ett syfte.
- Du planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar ett arbetsområde (mer än en aktivitet)
- Du visar att du kan utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt. 
- På något sätt behöver du redovisa ditt arbete (muntligt eller skriftligt)

 

Bedömning

Din förmåga att ta initiativ som ligger inom ramen för uppgiften
Din förmåga att lösa problem som ligger inom ramen för uppgiften
Din förmåga att ta ansvar och se konsekvenser av olika handlingsalternativ som ligger inom ramen för uppgiften.
Din förmåga att utvärdera och analysera pedagogiska situationer på ett yrkesmässigt sätt.
Din förmåga att diskutera och problematisera pedagogiska situationer på ett yrkesmässigt sätt.
Din förmåga att möta och pedagogiskt leda människor utifrån ett yrkesetiskt och demokratiskt förhållningssätt.

Dina färdigheter i att kommunicera med andra på ett yrkesmässigt sätt.
Dina färdigheter i att samarbeta med andra på ett yrkesmässigt sätt.
Dina färdigheter i att planera arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt:
Dina färdigheter i att dokumentera arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt.
Dina färdigheter i att utvärdera arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt.