Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarprat åk 8

Skapad 2019-08-27 10:09 i Balingsnässkolan Huddinge
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi lyssnar på Linda Piras sommarprat i P1 och analyserar/dekonstruerar det. Sedan gör du ditt eget sommarprat, om något som är viktigt för dig.

Innehåll

Efter att vi har lyssnat på och analyserat ett sommarprat i P1 ska du skriva och sedan redovisa ditt eget sommarprat.

 

Antingen jobbar du med röstinspelaren i din Chromebook, eller med motsvarande app på din mobil. Mikrofonen på hörlurarna brukar vara tillräckligt bra för den här uppgiften, men det behöver vara tyst och lugnt omkring dig.

 

Ditt Sommarprat får innehålla musik. Tre låtar, 30 sekunder från varje låt. Det enklaste här är att hålla mikrofonen precis vid en högtalare.

 

Ditt Sommarprat blir tillsammans med musik någonstans mellan 5 och 10 minuter långt.

 

Innan du spelar in vill jag att du har ett manus, det vill säga att du har skrivit ned vad du ska säga. Jag tror det blir bäst att jobba på med manuset under lektionerna och eventuellt spara inspelningen som hemarbete.

 

Manuset ska bearbetas, åtminstone en gång. Vid bearbetningen vill jag att du låter en klasskamrat läsa igenom det du skrivit, du väljer själv vem. Sen ger han eller hon dig några synpunkter enligt en mall med frågor som jag kommer lämna ut.

 

Tid: ca 5 lektioner (Ditt sommarprat måste vara inlämnat i Classroom senast måndag v 37.

 

 

 

Förslag till innehåll

 

 • Ditt tal kan handla om:
 • - din skoltid
 • - viktiga händelser i ditt liv
 • - viktiga personer i ditt liv
 • - något du brinner för
 • - ett minne
 • - om en sak
 • - dina drömmar
 • - din hobby
 • - din musikstil
 • - ett barndomsminne
 • - ett reseminne
 • - något pinsamt

Följ Skrivmallen för sommarprat när du skriver ditt manus.

Skrivmall för sommarprat

 

1. Anslag:

Skapa en känsla, ingången till det du ska prata om. Förslag på inledning till talet:

 

En speciell händelse från min högstadietid är…

Om jag fick gå om förra skolåret skulle jag…

Det känns speciellt att få berätta om…

Jag är stolt över…

Viktiga personer för mig har varit…

Det jag kommer sakna mest när…är…

Något jag verkligen brinner för är…

Nu förstår jag…

 

2. Presentation

Om du pratar om några personer, presentera dem. Presentera även plats och tid. Kom ihåg att presentera dig själv med namn år.

 Mitt namn är X och jag är X år. Jag sitter här i det varma/kalla rummet/gräset och ska försöka få fram…

3. Fördjupning

Kärnan i ditt tal utvecklas. Här kan du beskriva händelser och personer mer specifikt. Budskapet i ditt tal börjar framgå.

Jag minns när jag träffade/gjorde…

 

4. Upptrappning

Upprepa känslor och ge bilder och gestaltningar. Använd gärna många liknelser och låt ord eller uttryck återkomma för att ge en ram till ditt tal. En händelse som satt sig fast som en kil i mitt hjärta är…

 

5. Upplösning

 Kom fram till det avgörande. Budskapet ska framgå tydligt. Den dagen förstod jag att…

6. Avtoning

En nedtrappning ska ske. Du kan tänka på följande:

 • Vad blir följderna, lösningen och vad händer sen?

 • Ge en knorr eller en poäng i slutet.

 • Avsluta med ett talesätt som knyter an till innehållet.

 • Du kan även väva ihop slutet med den mening du började med.

Matriser

Sv
Analys

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sammanfattning
Sammanfattning av texten och din åsikt
Innehållet i texten framgår.
Innehållet i texten framgår klart och tydligt och även din åsikt om den.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar visst eget engagemang och/eller upplevelser. Du funderar över textens tema och trovärdigheten i den.
Innehållet och dina egna tankar och resonemang framgår klart och tydligt. Du ger tydliga exempel på det du vill föra fram. Du funderar över textens tema och trovärdigheten i den och resonerar kring detta t.ex. genom dra paralleller till dig själv och din omgivning.
Berättarteknik
Början, personer, tid, miljö, berättare
Du kan berätta om början, personer, miljö och tid i boken.
Du kan resonera kring valen som författaren/skaparen gjort. Du kan se textens berättarperspektiv och ge exempel på detta.
Du kan dessutom göra enklare tolkningar och analysera berättartekniken t.ex. kronologiskt upplägg och parallellhandling. Du använder dig av exempel från texten för att illustrera författarens/skaparens val.
Du kan tolka och analysera berättartekniken och använder dig av exempel från texten för att illustrera författarens/skaparens val och kan argumentera utifrån dessa.
Budskap
Du kan återge textens budskap.
Du uppfattar ett tydligt budskap och kan föra ett resonemang kring detta.
Du kan dessutom uppfatta ett budskap som kan läsas mellan raderna och föra utvecklade resonemang om detta även på ett personligt plan.
Du kan tolka och analysera budskapet och använder dig av exempel från texten för att illustrera hur författarens/skaparen förstärker budskapet.
Jämföra
Genre och egna upplevelser
Du kan se likheter med annat som du upplevt, läst, hört eller sett. Du kan placera in texten i en genre.
Du kan göra enkla jämförelser med något annat som du läst, sett, hört eller varit med om. Du kan förklara och ge exempel på varför texten hör till en speciell genre.
Du kan göra jämförelser med andra texter eller situationer som du har läst, sett, hört, eller varit med om.
Du kan göra tydliga och utvecklade jämförelser med andra texter som du har läst, sett, hört eller varit med om.

Sv
Bedömningsmall för Mitt sommarprat

E
D
C
B
A
Förbereda och genomföra
 • Sv
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga och skriftliga redogörelser med en i huvudsak fungerande struktur och innehåll och en viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga och skriftliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga och skriftliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Innehåll
 • Sv
Eleven kan med hjälp av egna erfarenheter diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt sätt som för samtalet och diskussionerna framåt.
Eleven kan med hjälp av egna erfarenheter diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt sätt som för samtalet och diskussionerna framåt.
Eleven kan med hjälp av egna erfarenheter diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt sätt som för samtalet och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Form
 • Sv
Eleven kan skriva med viss språklig variation och enkel textbindning samt använda sig av språkliga normer och strukturer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan skriva med relativt god språklig variation och utvecklad textbindning samt använda sig av språkliga normer och strukturer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan skriva med god språklig variation och välutvecklad textbindning samt använda sig av språkliga normer och strukturer på ett välfungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: