Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2019-08-27 10:13 i Klockebacksskolan Karlshamn
Vi tränar på att skriva argumenterande texter.
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi tränar på att skriva en argumenterande text.

Innehåll

Vi ska lära oss vad man ska tänka på när man skriver en argumenterande text. 

Uppgiften som ska lämnas in och bedöms blir en argumenterande text som du skriver och lämnar in. Sedan läser du upp den för tre-fyra klasskompisar.

Matriser

Sv SvA
Argumenterande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rubrik
Det finns en rubrik som förmedlar ett argument.
Det finns en rubrik som förmedlar ett argument och väcker ett intresse.
Det finns en välformulerad rubrik som förmedlar ett tydligt argument och väcker ett intresse.
Struktur
Texten har en inledning som förmedlar ett argument samt en avslutning som sammanfattar/upprepar argumentet. Texten fungerar som en argumenterande text.
Texten har en inledning som förmedlar ett argument och motivering av argumentet finns samt en avslutning som sammanfattar/upprepar argumentet. Texten fungerar relativt väl som en argumenterande text.
Texten har en inledning som förmedlar ett argument och motivering av argumentet finns: eleven kan diskutera argumentet i flera led. Texten har en avslutning som sammanfattar/upprepar argumentet. Texten fungerar väl som en argumenterande text.
Styckeindelning
Texten är indelad i stycken och varje stycke inleds med ett argument.
Texten är indelad i stycken och varje stycke inleds med ett argument och varje argument motiveras.
Texten är indelad i stycken och varje stycke inleds med ett argument och varje argument motiveras samt diskuteras i flera led.
Innehåll
Eleven för fram minst två argument och något motargument.
Eleven för fram flera argument, motargument och argumenterar mot motargumenten.
Eleven argumenterar tydligt genom detaljerade argument av olika slag, motargument och argumenterar mot motargumenten.
Språkriktighet och skrivregler
Stavfel finns men de stör inte förståelsen. Eleven använder ett enkelt ordval med enkla meningar. Stor/liten bokstav samt skiljetecken används oftast.
Få stavfel kan finnas men de stör inte förståelsen. Eleven varierar sitt ordval och bygger relativt utvecklade meningar. Stor/liten bokstav samt skiljetecken används med ganska god säkerhet.
Inga stavfel finns. Eleven använder medvetet ett varierat ordval med välutvecklade och varierade meningar. Stor/liten bokstav samt skiljetecken används med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: