Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi

Skapad 2019-08-27 10:21 i Björkhagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Björkhagens skola, ht-2019, åk 9, samhällskunskap Hur påverkas din ekonomi om svenska företag går bra? Vad är en aktie? Hur ser det ekonomiska kretsloppet ut? Hur påverkas du om bankerna höjer räntan? Vad får den offentliga sektorn sina pengar ifrån? Under den andra delen av vårt arbetsområde kommer vi att ägna oss åt samhällsekonomi. Det här är några av de frågor vi kommer att arbeta med under arbetsområdet.

Innehåll

Vad vi ska läsa om/arbeta med

Samhällskunskap

·         Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.

·         Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld

 

 

 

 

 

Hur vi arbetar med området

Undervisningen kommer framför allt att utgå ifrån Utkik, sid 144-169, från Gleerups förlag samt aktuella filmer och artiklar som är kopplade till arbetsområdet.  

Ibland kommer vi att läsa texter tillsammans och vid andra tillfällen kommer ni att få arbeta med texter på egen hand. Som vanligt kommer vi att ha genomgångar där ni får föra anteckningar (finns kopierat till de som behöver). Vi kommer också låta er reflektera och diskutera olika frågor som hör till ämnet. Då får ni möjlighet att ta del av andras uppfattningar samt uttrycka era egna tankar och åsikter.

Tider:

Området Ekonom startar vecka 34  och avslutas vecka 40 med prov.   

Hur visar du vad du lärt dig                                                             

 Kunskapskrav i samhällskunskap för årskurs 7-9 enligt LRG 11.

E

C

A

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhälls-

strukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och

beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska

strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar

och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhälls-

strukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

I beskrivningar kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt

 

 I beskrivningar kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt

 

 

I beskrivningar kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: