Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning

Skapad 2019-08-27 11:03 i Stora Skedvi skola Säter
Taluppfattning i Matematikboken Alfa
Grundskola 4 Matematik
Nu ska vi lära oss mer om vårt talsystem! Vi kommer att arbeta med taluppfattning inom talområdet 0 - 10 000.

Innehåll

Taluppfattning

VI kommer inom detta arbetsområde arbeta med taluppfattning och positionssystemet inom talområdet 0 - 10 000. Vi ska träna på och lära oss metoder och strategier för att jämföra och storleksordna tal.

I undervisningen kommer du att träna på och arbeta med de matematiska begrepp som tillhör arbetsområdet, (dessa beskrivs mer nedan).

Vi repeterar och lär oss metoder och strategier vid problemlösningar samt vid beräkningar med de fyra räknesätten. 

Arbetssätt:

 • Arbete i Favoritmatematik 4A
 • Gemensamma genomgångar
 • Matematiska resonemang i helklass- grupp- och par.
 • Problemlösningsuppgifter där vi delger varandra och värderar olika strategier.
 • Mattespel och lekar där vi tränar matematiska begrepp och huvudräkning.
 • Vi avslutar arbetsområdet med ett skriftligt prov

 

 

Följande mål ligger som grund för arbetsområdet

Vid avslutat arbetsområde är målet att du ska kunna:

 • Jämföra tal och använda begreppen ental, tiotal, hundratal samt tusental.
 • Använda och beskriva begreppen term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot samt uttryck.
 • Använda begreppet uppskattning.
 • Göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med de fyra räknesätten, både med huvudräkning samt genom skriftliga räknemetoder.  
 • Lösa problem med de fyra räknesätten i elevnära och vardagliga situationer.
 • Lösa problem genom att välja och använda olika strategier och kunna använda matematisk formulering.
 • Lösa rutinuppgifter med flera räknesätt samt parenteser utifrån prioriteringsregeln
 • Bedöma rimligheten i dina svar.
 • Resonera maatematik genom att ställa och besvara frågor med matematiskt innehåll.
 • Beskriva och redogöra, både muntligt och skriftligt, dina beräkningar och svar.

 

Du får chansen att visa dina kunskaper löpande under lektionerna samt vid det avslutande skriftliga provet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: