Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsmellis

Skapad 2019-08-27 12:17 i Långsjö fritidshem Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola F – 3
Undervisningen i fritidshemmen ska erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och välbefinnande. Under en skol/fritidsdag är det mycket saker som händer. Då är det skönt att ha stunder då man kan ta det lugnt och dra ner på tempot. Mellanmålet är ett bra tillfälle att landa, därför har vi valt att erbjuda eleverna läsmellis.

Innehåll

Rubrik/Titel/Tema

Läsmellis 

Tidsperiod

Ht vecka 49-52 Vt vecka 2-24

Vad ska vi lära oss? 

 • Högläsningen arbetar mot målen i läroplanen för språk och kommunikation, både genom samtal om de texter vi läser och genom att stärka elevernas ordförråd.
 • Vi väljer en bok som kan passa alla.

Förmågor och Centralt innehåll 

Eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

 • Ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att:

 • Lyssna till olika texter för att kunna stärka elevernas ordförråd.
 • Främja deras fantasi,
 • Hitta balans mellan aktivitet och vila.

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

 • Alla börjar med att ta sitt mellanmål. Sen sätter man sig på sin plats, alla har bestämda platser.
 • När alla sitter ner börjar vi läsa. Under lässtunden sitter alla stilla på sina platser.
 • En vuxen går runt och bjuder på frukt.
 • När sagan är slut får man gå och hämta mer, plocka av och torka sin plats. 

Hur ser vi att vi når målet?

 • Vi observerar barngruppen.
 • Vi hoppas på att vi ser ett lugn hos barnen
 • Vi utvärderar med eleverna efter varje bok
  - Hur va boken att lyssna på?
  - Vad har den handlat om?
  - Vad skulle man vilja att nästa bok hade för genrer? Spänning, rolig mm

 

Underlag till Frippens utformning är taget från Pihlgren, A.S. (2017). Fritidshemmets mål och resultat: att planera och utvärdera. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: