Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading log

Skapad 2019-08-27 12:19 i Rävlanda skola Härryda
Detta är den aktuella mall som kan användas för att skapa nya pedagogiska planeringar.
Grundskola 9 Engelska
Ni ska läsa en skönlitterär bok på engelska, skriva läslogg och ha boksamtal.

Innehåll

Ämne: Engelska 

Arbetsområde: 

Syfte:

Reception:

Att lyssna och läsa skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Att hittat strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte. 

Produktion och interaktion:

Samtal och diskussioner samt argumentation. 

 

Centralt innehåll:

Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Kunskapskrav:

Elever kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

Ämne: Läsförståelse

Arbetsområde:

Under höstterminen kommer vi parallellt med andra arbetsområden att läsa en skönlitterär bok på engelska som ni själva väljer. 

Genom boksamtal och läsloggar kommer vi träna på läsförståelse med olika kopplingar ex. text-to-self.

Det innebär att ni ibland samtalar om er bok, två och två eller i större grupp och ibland skriver ni i er läslogg. 

Senare under hösten kommer vi också att titta på en film och därefter arbeta med text till text kopplingar från filmen till den bok ni läst.

Vi kommer även att göra kopplingar från filmen eller boken till saker som händer/har hänt i världen.

Konkreta mål:

Målet är att du ska få en djupare läsförståelse och ett större ordförråd vilket du visar genom att skriva i din läslogg och genom att diskutera frågor kring boken i ett boksamtal. I din läslogg ska du visa att du kan göra olika textkopplingar och att du kan använda dig av språket för att kunna skapa en strukturerad och språkligt sammanhängande text, med hjälp av bl.a sammanbindande ord och grammatiska strukturer. 

Målet är att du ska kunna dra kopplingar mellan dig själv och det som händer i boken/filmen, kunna dra kopplingar mellan boken och filmen och mellan filmen/boken och det som händer/har hänt i världen. 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

uttrycka dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande  i en skriftlig framställning och formulerar dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Det innebär att du ska följa de instruktioner som du får när du ska skriva din läslogg och genomföra ditt boksamtal.

kunna förstå såväl helhet som detaljer i en skönlitterär text (boken) eller i talad engelska (filmen). Vilket du visar när du skriver din läslogg och gör de textkopplingar som ska finnas med och även att du kan göra kopplingar från filmen till boken och från boken/filmen till det som händer/har hänt i världen.

Undervisning:

Vi kommer att läsa ca 20 minuter i veckan på lektionstid för att träna och utveckla ditt ordförråd. Läsningen följs upp av läslogg vissa tillfällen och då tränar ni på olika former av samtal och dialoger. Ni tränar också på att använda er av sammanbindande ord och uttryck för att skapa en strukturerad och sammanhängande text. 

Vid vissa tillfällen följs läsningen upp av boksamtal och då tränar ni på att samtala, diskutera och argumentera. Ni tränar också på att använda er av språkliga strategier för att göra er förstådda när språket inte räcker till genom omformuleringar, frågor och förklaringar. 

Vi kommer att se en film för att sedan kunna träna på att göra kopplingar mellan boken och filmen och även till det som händer/har hänt i världen. Detta kommer ni att träna på både muntligt och skriftligt vilket innebär att ni tränar på att formulera er relativt varierat, tydligt och sammanhängande och även för att få ett flyt i både den skriftliga och muntliga interaktionen. 

 

Uppgifter

  • Frågor till läslogg och boksamtal

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: