Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 4A

Skapad 2019-08-27 12:29 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 4 Matematik
Planering för Favoritmatematik 4A

Innehåll

Kapitel 1 i Favoritmatematik tar upp de fyra räknesätten (addition, subtraktion, division och multiplikation) samt prioriteringsregeln.

Kapitel 2 tränar multiplikation

Vi tränar begrepp, metod och problemlösning.

Ni kan även träna extra på favoritmatematik på era chromebooks.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma

Matriser

Ma
Favoritmatematik 4A Nyh

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN I...

Når inte målen
På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Högre nivå
Problemlösning
Jag kan tolka enkla muntliga och skriftliga uppgifter och löser dem.
 • Ma
 • Ma  A 6
Behöver hjälp med att förstå problemet och finna information som ges.
Behöver hjälp med vissa delar för att förstå, samt välja den viktigaste informationen för att kunna lösa problemet.
Förstår problemet på egen hand och väljer oftast lämplig information för att lösa problemet.
Förstår problemet och väljer lämplig information för att lösa problemet utifrån situationen.
Problemlösning
Jag undersöker, provar och beskriver mitt arbete med hjälp av matematikens uttrycksformer. Jag kan tolka resultat, dra slutsatser och bedöma rimlighet i ett resultat (svar).älja metod
Behöver hjälp med att lösa problem t.ex. välja och/eller använda lämpliga metoder.
Löser problem genom att med hjälp välja lämplig metod, men kan inte förklara hur man tänkt. (att förstå sambandet mellan metod och problemet) Behöver hjälp med att reflektera över svarets/lösningens rimlighet. (t.ex. resonera kring om svaret låter rätt utifrån uppgiften)
Använder en fungerande lösning (men inte alltid den lämpligaste) och kan förklara hur man löser problemet. Reflekterar över lösningens rimlighet genom att t.ex. jämföra svaret i förhållande till uppgiften)
Har flera metoder för att lösa problemen. Väljer och använder den mest passande metoden och kan motivera vald metod. Reflekterar över lösningens rimlighet genom att t.ex. prova olika metoder att lösa problemet på, jämför svaren och resonerar kring vad som är rimligt.
Problemlösning
Tolkar och löser problem med stora tal i addition subtraktion multiplikation division blandade räknesätt
Tolkar och löser inte problem med stora tal.
Behöver hjälp med att tolka problemet samt välja räknesätt.
Tolkar och löser problem med stora tal i addition subtraktion multiplikation division blandade räknesätt
Tolkar och löser problem med stora tal på olika sätt.
Problemlösning
Tolkar och löser problem med statistik
Kan inte använda mig av statistik vid problemlösning
Förstår med hjälp hur man använder sig av statistik vid problemlösning
Förstår med hjälp hur man använder sig av statistik vid problemlösning
Högre nivå
Problemlösning
Tolkar och löser problem med ekvationer
Kan inte använda mig av ekvationer vid problemlösning
Använder sig av ekvationer men behöver vägledning.
Använder sig av ekvationer vid problemlösning.
Kan växla mellan olika metoder att lösa problem och väljer det som passar bäst.
Begrepp
Jag använder och beskriver olika matematiska begrepp( t.ex. Addition: term+term=summa; jag adderar). Jag kan visar samband mellan dessa (t.ex. hur addition och subtraktion hör ihop).
Använder inte matematiska begrepp eller beskriver deras samband.
Jag använder och beskriver en del matematiska begrepp( t.ex. Addition: term+term=summa; jag adderar). Jag kan visa samband mellan några (t.ex. hur addition och subtraktion hör ihop).t
Jag använder och beskriver olika matematiska begrepp( t.ex. Addition: term+term=summa; jag adderar). Jag kan visar samband mellan dessa (t.ex. hur addition och subtraktion hör ihop).
Jag använder obehindrat olika matematiska begrepp och beskriver dem( t.ex. Addition: term+term=summa; jag adderar). Jag kan visar samband mellan dessa (t.ex. hur addition och subtraktion hör ihop).
Metoder
Jag anpassar, väljer och använder lämplig matematisk metod, t.ex. huvudräkning, skriftliga beräkningar, användning av miniräknare och andra digitala verktyg. stora tal i: addition 5386+2986= subtraktion 4025-813= multiplikation 46*72 division 1603/6 blandade räknesätt 7*4+12
 • Ma
Behöver hjälp med att välja och använda lämplig metod för att lösa rutinuppgifter, t.ex. tydliga instruktioner, konkret material (t.ex. pengar).
Väljer och/eller använder lösningsmetod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Behöver viss hjälp av t.ex. tydliga instruktioner.
Väljer och använder en lämplig metod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Väljer inte alltid den lämpligaste utifrån uppgiften.
Väljer och använder effektiva metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Metoder
statistik och ekvationer avläsa och tolka diagram och tabeller beskriva resultat analyser och tolka undersökningar
Behöver hjälp med att välja och använda lämplig metod för att lösa rutinuppgifter, t.ex. tydliga instruktioner, konkret material
Väljer och/eller använder lösningsmetod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Behöver viss hjälp av t.ex. tydliga instruktioner
Väljer och använder en lämplig metod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Väljer inte alltid den lämpligaste utifrån uppgiften.
Väljer och använder effektiva metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Resonemang
Förmåga att förklara hur och varför du väljer en viss metod att lösa uppgifter.
Ställer eller besvarar ej frågor i ämnet matematik.
Ställer och besvarar frågor i ämnet matematik. Kan med stöd motivera resonemang om sina lösningar och om svarets rimlighet.
Ställer och besvarar frågor i ämnet matematik. Motiverar och för utvecklade resonemang om sina lösningar och resultatens rimlighet. Kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt
Ställer och besvarar frågor i ämnet matematik. Motiverar och för välutvecklade resonemang om sina lösningar och resultatens rimlighet. Ger flera förslag på alternativt tillvägagångssätt
Kommunikation
Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)
Den skriftliga redovisningen är svår att följa för att flera steg i lösningen saknas. Skriver svar utan att kontrollera så att uppgiften stämmer.
Den skriftliga redovisningen går att följa men vissa steg i lösningen saknas. Använder bilder eller ord eller matematiska symboler. Förklarar lite om uppgiften skriftligt och/eller muntligt.
Den skriftliga redovisningen går att följa. Använder bilder eller ord eller matematiska symboler. Kan förklara det mesta om uppgiften skriftligt och muntligt.
Den skriftliga redovisningen är tydlig och strukturerad, samt visar på alla steg. Använder bilder eller ord eller matematiska symboler. Kan förklara allt om uppgiften muntligt och skriftligt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: