Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendomen

Skapad 2019-08-27 12:35 i Häggvallskolan Tjörn
Grundskola F Religionskunskap
Vi kommer att lära oss om Judendomen. Det är en liten religion i sig men viktig för att förstå kristendomen och islam.

Innehåll

Grunden är boken Religion 8, sidorna 8-33.

vecka 35. s.8-19. Frågorna till delkapitlen besvaras i skrivhäftet.

vecka 36-37.  s. 20-33. Frågorna till delkapitlen besvaras i skrivhäftet.

Det blir ett prov på det vi läst fredag 13 september.

Ni bör läsa det här kapitlet själva hemma i lugn och ro. Då blir det inte alltihop inför provet på en gång. 

Vi gör också en ordlista i skrivhäftet som vi fyller på efterhand.

Uppgifter

 • Judendomen

 • Film om Judendomen

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: