Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande

Skapad 2019-08-27 13:33 i Tallbackens förskola Hofors
Förskola
Skapande

Innehåll

Målet är att minst en gång i veckan vara i ateljén med barnen. Vi ska tillsammans med barnen utforska och prova olika material. Barnen ska få möjlighet till att uttrycka sig och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer samt att utveckla sin fantasi och föreställningsförmåga. 

Barnen kommer delas in i mindre grupper för att alla ska få tid till att utforska.

Vi planerar att använda oss av de didaktiska frågorna till barnen för att uppmuntra dem till att undersöka och reflektera tillsammans med oss. 

Vad? T.ex. Vad händer om...? Vad hände nu? 

Hur? T.ex. Hur kan man göra då? 

Varför? T.ex. Varför blev det så? 

Forskning visar att de yngsta barnen kan ta hjälp av uttrycksformer som är icke verbala, som i bild, när de ska förstå världen. De etiska ämnena kan utveckla kommunikation genom rörelser och bilder av olika slag som gör det lättare för de yngre barnen att förstå. 

Barn upplever en trygg uttrycksförmåga genom bild, konst och genom att rita och det leder till en form av frihetskänsla. 

( Refereras från artikel; Den inre bilden av etiska uttrycksformer. Samt från artikeln; Ateljén - en miljö för barns utveckling och lärande. )

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: