Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Råvara till färdig produkt och återvinning

Skapad 2019-08-27 13:34 i Munkegärdeskolan Kungälv
Grundskola 7 – 8 Teknik
Att välja en produkt och beskriva vägen från råvara via tillverkning och förädling till slutprodukt och slutligen återvinning.

Innehåll

I denna uppgift skall du välja en råvara som t ex 

·      Träd

·      Bomull

·      Metall

·      Olja

·      Växter/djur/skinn

 

·      Glas

Du ska följa alla steg som finns vid tillverkningen av produkten, från att man hämtar råvaran i naturen tills den står i ditt hem samt hur den återvinns.

Ditt arbete skall redovisas digitalt i from av t ex PowerPoint, film, eller worddokument. Det är fritt bara ni har med;

 Du skall ha med alla steg i processen. Från det att man tar råvaran i naturen tills den står färdig för användning för sitt ändamål samt hur den återvinns.

 1. Kort historiskt sammanhang kring det du valt och berätta också vad för funktion den fyller i samhället.
 2. Råvaran:
  Hur utvinner man den från naturen?
  Vilka processer genomgår den innan den hamnar hos tillverkarna. 
 3. Hur ser tillverkningsprocessen ut för det du valt. Beskriv de olika stegen.
 4. Var säljs det och hur kommer det till butikerna?
 5. Hur går återvinningen till?

  När du söker information själv på nätet är det viktigt att källan du använder dig av är trovärdig. Är du osäker fråga din lärare eller någon annan person. Du måste också tala om var du hämtat din information, så ange källor i slutet av presentationen. Använd dig av flera söktjänster, så det inte bara blir google. Youtube har mycket att komma med och tänk att du också kan ta kontakt med företag som tillverkar din produkt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: