Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vektor Åk 7 - Taluppfattning

Skapad 2019-08-27 13:42 i _Gemensamt i Halmstad Halmstad
Vektor Åk 7 - Kapitel 1 - Stenstorpsskolan 2016/2017
Grundskola 7 Matematik
"Hur skulle det sett ut om vi inte haft siffran noll"? Det är en fråga som tål att diskuteras i samband med positionssystemet. Siffrornas positioner som är en grundläggande del av matematiken och som annan matematik sedan bygger vidare på.

Innehåll

I första avsnittet jobbar vi med följande:

 • Vårt talsystem
 •  Avrundning och överslagsräkning
 • Multiplikation och division med 10, 100 och 1000
 • Enheter och prefix
 • Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1
 • Delbarhet

 

Begrepp som du behöver lära dig:

 • siffra, tal, positionssystem, avrundning, avrundningssiffra, överslagsräkning, närmevärde, term, summa, differens, enhet, prefix, kilo, hekto, deci, centi, milli, delbarhet

 

Så här jobbar vi på lektionerna:

 • genomgångar
 • gemensamma uppgifter
 • praktiska uppgifter (ofta i par eller grupp)
 • egen räkning (ofta i par)

 

Du kommer att examineras genom:

 • test
 • bedömningsuppgifter
 • deltagande på lektionerna (muntligt och skriftligt)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik Åk 7

Kapitel 1 - Tal

E
C
A
Problemlösning
Du väljer och använder metoder och strategier och kommer fram till förslag på möjlig lösning. (Du kan utifrån givna frågor kortfatta beskriva hur du löst problemet och svara på varför du valt det tillvägagångssättet. Du har en idé, eller kan hjälpa till att utveckla en idé, om ett annat sätt att lösa problemet).
Du väljer och använder metoder och strategier som fungerar för att lösa problemet och kommer fram till en möjlig lösning. (Du kan förklara hur du löst problemet och du kan motivera varför du valt det tillvägagångssättet. Du kan ge ett förslag på ett annat sätt att lösa problemet).
Du väljer och använder de metoder och strategier som passar bäst för problemet och kommer fram till en korrekt lösning. (Du förklarar hur du löst problemet och motiverar din lösning genom att jämföra den med andra möjliga lösningar på problemet).
Begrepp
Du kan använda matematiska begrepp när du löser uppgifter i välkända situationer. (Du kan utifrån givna frågor kortfattat beskriva vilka begrepp du använder och något om hur de hör ihop med varandra).
Du använder matematiska begrepp när du löser problem i delvis nya situationer. (Du kan förklara begreppen du använder och hur de hör ihop).
Du använder matematiska begrepp från flera matematiska områden på ett korrekt sätt när du löser problem i nya situationer. (Du förklarar de begreppen du använder och hur de hör ihop, även om de kommer från olika matematiska områden).
Metod
Du använder någon metod för att lösa enklare beräkningar med ett godtagbart resultat.
Du använder metoder som fungerar för uppgiften med ett gott resultat.
Du använder de metoder som passar bäst för uppgiften med ett mycket gott resultat.
Kommunikation
Du kan till stor del beskriva hur du löst uppgiften och använder delvis ett matematiskt språk.
Du beskriver hur du löst uppgiften med ett godtagbart matematiskt språk.
Du beskriver hur du löst uppgiften med ett matematiskt språk som passar i sammanhanget.
Resonemang
Du ställer någon fråga eller säger något som bidrar till diskussionen.
Du kommer med idéer och förklaringar som bidrar till att leda diskussionen framåt.
Du använder och utvecklar det andra säger, vilket leder till djupare diskussioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: