Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Learn English år 3

Skapad 2019-08-27 13:51 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Engelska år 3
Grundskola 3 Engelska
Under detta läsåret kommer vi att arbeta med boken Learn english och där följer vi familjen Robinson och deras vänner. Vi kommer tillsammans och enskilt att träna förmågor som ex, lyssna, tala, samtala, läsa och skriva.

Innehåll

När vi arbetar med engelska under år 3 kommer vi att:

 • träna på att prata engelska (ord, enkla fraser, enkel dialog) som har anknytning till din vardag
 • träna på att att lyssna, läsa och förstå det engelska språket, anpassat till elevernas nivå
 • träna på att lyssna och förstå enkla instruktioner och beskrivningar
 • prova att skriva enkla engelska ord och fraser

Elevens mål

Du ska kunna:

 • säga engelska ord, fraser och meningar som har anknytning till din vardag 
 • prata engelska med dina klasskamrater (enkla fraser och enkel dialog)
 • förstå enkla vardagsnära instruktioner och beskrivningar på engelska
 • lyssna på engelskt tal med hjälp av film, musik och din lärare
 • skriva enkla engelska ord och meningar.

Bedömning

 • Du kan säga engelska ord, fraser och meningar
 • Du pratar enklare engelska med dina klasskamrater
 • Du lyssnar på engelskt tal
 • Du förstår enkla instruktioner och beskrivningar
 • Du kan skriva enkla engelska ord och meningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3

Matriser

En
Bedömningsmatris för engelska åk 3

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Tala
Samtala
Formulerar enkla meningar. Ex: I’ve got a red jacket.
Kan med handledning delta i enkla dialoger.
Kan delta i enkla dialoger.
Kan delta i samtal om en företeelse/händelse
Lyssna
Texter
Förstår enstaka ord och fraser.
Kan med handledning förstå kortare texter i talad engelska.
Kan förstå helheten i enklare texter som framförs muntligt i lugnt tempo.
Kan förstå helheten samt detaljer i enklare texter som framförs muntligt i lugnt tempo.
Instruktioner i tal
Kan med handledning förstå och följa enkla instruktioner på talad engelska.
Förstår och följer enkla instruktioner på talad engelska
Förstår och följer instruktioner på talad engelska.
Läsa
Läsförståelse
Förstår enstaka ord och fraser i enkla texter.
Kan med handledning läsa och förstå enkla texter.
Kan läsa och förstå helheten i enkla texter.
Kan läsa och förstå helheten samt detaljer i enkla texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: