Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya forma språket trean, kap 1

Skapad 2019-08-27 13:56 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Vi arbetar med kunskapskrav i svenska med hjälp av läromedlet "Nya forma språket trean"
Grundskola 3 Svenska
Vi tränar på att läsa, skriva och samtala om texter med hjälp av läromedlet "Nya forma språket trean".

Innehåll

Kapitel 1

Mål:

 • Läsa och förstå:

            - frågor på innehåll

            - mellan raderna

            - återberätta

 • Skriva med hjälp av en tankekarta, stödord och bildserie

 • Berätta med hjälp av en tankekarta.

Undervisning:

Du ska få lära dig att:

 • svara på frågor om innehåll
 • svara på frågor om det som står "mellan raderna"
 • återberätta en text med hjälp av stödord
 • återberätta en handling
 • skriva med hjälp av en tankekarta
 • skriva med hjälp av stödord
 • skriva med hjälp av en bildserie
 • skriva en saga
 • framföra egna åsikter
 • ge respons på en text
 • berätta med hjälp av en tankekarta

Bedömning:

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du kan:

 • läsa och förstå texter
 • återberätta det du läst i tal och skrift
 • skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning
 • delta i ett samtal tillsammans med en klasskamrat och att ge kommentarer, ställa frågor och framföra åsikter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: