Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning

Skapad 2019-08-27 13:58 i Hemsjö kyrkskola Alingsås
Träna läsning, läsförståelse och kamratrespons.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi arbetar med läsning och läslogg.

Innehåll

Syfte

Syftet är att träna och få flyt i skönlitterär text samt träna läsförståelse. 

Så här kommer vi att arbeta.

Du kommer vid ett antal tillfällen i veckan att läsa en bok som du själv har valt. Vi kallar det för "tyst läsning" På dessa lektioner får du möjlighet att ge/få boktips tillsammans med dina klasskompisar, både muntligt och skriftligt.

Vi arbetar med läslogg där du skriver lite efter varje läspass. Där får du möjlighet att utveckla dina tankar kring det du läst.  Ibland får man speciella uppdrag att skriva om (ex. beskriv huvudpersonen i boken så utförligt du kan). 

Någon gång kommer du att få läsa upp det du skrivit för resten av klassen.

Uppgifter

 • bokrecension

 • v.13 - måndag -13.00-13.50 Tyst läsning och läslogg

 • V.12 - fredag - Tyst läsning

 • Bokrecension

 • v.12 - Onsdag SV

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Matris kunskapskrav Svenska åk 6

Grundläggande kunskaper
Läsa med flyt
 • Sv  E 6
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt och använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Läsa och förstå
 • Sv  E 6
Göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget.
Läsa och tolka
 • Sv  E 6
Utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Skriva
Sammanställningar
 • Sv  E 6
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Skriva
Respons
 • Sv  E 6
Ger enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: