Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse åk 6

Skapad 2019-08-27 14:02 i Hågadalsskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Svenska
I detta arbete ska vi tillsammans läsa boken Den absolut sanna historien om mitt liv som halvtidsindian av Sherman Alexie. Boken handlar om 14-årige Junior, den nördigaste indianen i hela Spokane-reservatet. Den tar upp hans utmaningar med att gå i en helvit medelklassskolan där han är den ende med sitt ursprung. Många viktiga frågor kommer att diskuteras!

Innehåll

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

 • Läsa skönlitteratur  för barn med flyt genom att använda de lässtrategier som behövs
 • Göra sammanfattningar och svara på frågor om texten
 • Tolka och föra resonemang om textens budskap samt beskriva sin upplevelse av texten
 • Samtala och framföra egna åsikter om texten

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

 • Delta aktivt vid läsning av boken.
 • Svara på frågor skriftligt till texten
 • Delta i gemensamma diskussioner i klassen.
 • Skriva ett omdöme, med dina tankar kring boken.

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

 • Urskilja texters budskap, både det som finn uttalat men också det som står mellan raderna
 • Att argumentera i olika samtalsprocesser
 • Om berättande texter som tar upp identitets- och livsfrågor
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

 • Genom läsning av boken "Den absolut sanna historien om mitt liv som halvtidsindian" av Sherman Alexie
 • Genom diskussioner i par eller helklass med hjälp av frågor som hör till texten.
 • Genom att svara skriftligt på frågor.
 • Genom att svara på läsförståelsefrågor digitalt och  få feedback direkt.    

 

Uppgifter

 • Kap. Ett blödande hjärta

 • Kap. Vaka

 • Upp till bevis

 • Kap. Brev från min syster

 • Kap. 16 Dansa

 • Kap 15. Rowdy ger mig kärleksråd.

 • Kap. 14 Hunger

 • Kap.13 Forts. Thanksgiving

 • Kap 13. Fortsättning Thanksgiving

 • Kap.12 Thanksgiving

 • Bokcirkel kap.3

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
  Sv  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: