Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom, kristendom och islam.

Skapad 2019-08-27 14:09 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 4 – 5 Religionskunskap
Att ha kunskaper om olika religioner är viktigt för att vi ska kunna respektera och förstå varandras sätt att tänka och leva.

Men vad är då religion och vilka olika religioner finns det?

Vi kommer att arbeta med de tre religionerna Judendom,Kristendom och Islam. Vad skiljer dessa religioner åt och vilka likheter finns det.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att du som elev ska utveckla din förmåga att:

Undervisningens innehåll - Vad?

Inom arbetsområdet kommer vi att arbeta med tre av de fem världsreligionerna, Judendom, Kristendom och Islam. Du kommer att få:

 • läsa och arbeta med några av de tre religionernas berättelser och viktigaste tankegångar
 • lära känna de tre religionernas symboler, högtider, heliga böcker och platser, seder och traditioner
 • veta hur det är att leva som jude, kristen och muslim.Vilka regler och lagar som finns.
 • söka efter likheter och skillnader mellan de olika religionerna.

 

Hur?

Du kommer att få lära dig genom att: 

 • läsa olika texter inom området
 • se filmer om de olika religionerna
 • reflektera över det vi sett, hört och läst både muntligt och skriftligt
 • ha gemensamma samtal och diskussioner både i stor och liten grupp.

Jag bedömer:

I vilken utsträckning du kan

 • redogöra för religiösa högtider och traditioner, heliga platser, ritualer och levnadsregler inom de olika religionerna.
 • föra resonemang kring skillnader och likheter mellan religionerna
 • ta till dig innehållet i de texter vi läser
 • kan återberätta det vi läst, sett och lyssnat på ( hörförståelse, läsförståelse)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re

Din förmåga att:
Med stöd
Enkel/grundläggande
Utvecklad/god
Redogöra för högtider och traditioner inom de olika religionerna.
Föra resonemang om skillnader och likheter mellan några religioner.
Visa dina kunskaper om heliga platser, ritualer och levnadsregler inom de olika religionerna.
Föra resongemang om vardagliga moraliska frågor.
Läsa och ta till dig innehållet i de texter vi läser.
Lyssna och återberätta det vi läst eller sett.
Kunna samtala och uttrycka vad du tycker, tänker och kan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: