👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevinflytande

Skapad 2019-08-27 14:13 i Park fritidshem Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 4 – 6
Genom klubbenmöte och planering av idrotten får du som elev inflytande och chans att påverka ditt fritidshem.

Innehåll

Elevinflytande 

 

Tidsperiod - September, oktober och november.  

 

Vad ska vi lära oss? 

 

 • Vi vill att eleverna ska förstå att dom är och ska vara delaktiga i verksamheten på deras fritidshem. De får chans att vara delaktiga i verksamheten genom aktiviteterna här nedan.
 • Se kopplingar till läroplan längst ner. 

 

Detta gör vi: 

 • Klubbenmöte (fritidsråd) minst två gånger denna termin. Vid det första mötet går vi igenom:

#språkbruket; vi tänker på hur vi tilltalar varandra. Kan ni (eleverna) ge förslag på hur vi ska göra för att            minska på svordomarna.

#vi går igenom rutiner för mellanmål

#Eleverna får ge förslag på aktiviteter som vi kan genomföra gemensamt med mobilen; finns det något spel som vi kan spela tillsammans. Finns det någon app för att leta upp ”stationer”utomhus med hjälp av mobilen?

#Övrigt som ni tänkt på och vill ta upp.

Anteckningar skickar vi ut som meddelande på Unikum till elever och vårdnadshavare på klubben. De finns även uppsatta på Klubben. Vid nästa möte utvärderar vi tillsammans hur det gått. 

 • Utifrån elevernas egna förslag som dom kan ge vid Klubbenmötet (eller om de kommer på vid annat tillfälle) planerar vi sedan upp aktiviteter att genomföra på mobil och surfplatta.
 • Eleverna uppmuntras till att planera ”idrotten” för övriga elever. Muntlig utvärdering tillsammans med vuxen, vad funkade bra och mindre bra. Vad kan du tänka på till nästa gång du ska planera idrotten. 

 

Hur ser vi att vi når målet?

 

 • Alla får komma till tals på Klubbenmöte och ge sina synpunkter. 
 • Vi skriver upp vilka som har fått planera ”idrotten”. 
 • Vi har fått förslag på aktiviteter att göra tillsammans på mobil och surfplatta. Förslagen blir sedan synliga då vi gör en planering utifrån elevernas  förslag. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.
  Gr lgr11
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
  Gr lgr11