Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent

Skapad 2019-08-27 14:32 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 8 Matematik
Kapitel 1 i matematikboken Y I det här kapitlet får du lära dig: - Uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform - Använda dig av sambandet mellan andel, del och det hela för att lösa vardagliga problem - Utföra andelsberäkningar med huvudräkning, skriftliga metoder och huvudräkning - Reflektera över jämförbarheten mellan andelar - Utföra beräkningar med ränta och räntesats i verkliga situationer - Värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang - Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Innehåll

Planering matte

8A

Vi kommer att arbeta med mattebok, problemlösning tillsammans och diskussioner. Ni kan själva se på genomgångar på kapitlen som finns på nätet.

När ni arbetar med boken så gör ni minst 2 steg på varje delkapitel t.ex. steg 1 och 2.

Vi arbetar med varje kapitel i ungefär 5 veckor och sedan har vi ett prov. För att hinna med till prov så måste man ta hem boken kontinuerligt och se till att man följer planeringen.

Den mattebok vi ska använda är matematikboken Y och detta är upplägget under det första kapitlet som handlar om Bråk och Procent.

Kapitel 1 Bråk och Procent

V.35

1.1 Andelen sid. 8 – 16 och 1.2 Höjning och sänkning sid. 17 – 23

Genomgång + eget arbete med minst två steg.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.36

1.3 Hur stor är delen? sid. 25 – 30 och 1.4

Genomgång + eget arbete med minst två steg.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.37

1.5 Det hela sid. 38 – 42 och 1.6 Ränta sid. 44 – 49.

 

Genomgång + eget arbete med minst två steg.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.38

Egen träning och diagnos görs.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.39

PROV

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • kap 1 matte

Matriser

Ma
Bedömning Matematik

-
Du är osäker på detta område och har inte visat godtagbara kunskaper varken skriftligt eller muntligt
Nivå 1
På väg mot nivå 2
Visar vid vissa tillfällen kunskaper för nivå 2
Nivå 2
På väg mot nivå 2
Visar vid vissa tillfällen kunskaper för nivå 3
Nivå 3
Problemlösning, förståelse för problemet
  • Ma  7-9
  • Ma  7-9
  • Ma  7-9
Du kan tolka problemet och löser en del av uppgiften
----->
Du kan lösa hela problemet
----->
Du kan lösa hela problemet med en matematisk modell på ett väl genomfört sätt
Metod, kvalitén på metoder och strategier
  • Ma
Du påbörjar en lösning som är korrekt men gör den inte klar
----->
Du använder en lämplig metod för att lösa problemet
----->
Du använder en generell metod för att lösa problemet
Begrepp, förståelse för matematiska begrepp
  • Ma
Du kan använda dig av grundläggande matematiska metoder
----->
Du kan använda dig av olika matematiska metoder och koppla samman två begrepp
----->
Du kan använda dig av olika matematiska metoder och koppla samman flera begrepp
Resonemang, din förmåga att resonera matematiskt
  • Ma
  • Ma
Du kan föra enkla resonemang och förklara resultat
----->
Du kan föra resonemang och förklara resultat
----->
Du kan föra välutvecklade resonemang och beskriva samband i resultatet
Kommunikation, tydlighet i redovisningar och matematiskt språk
  • Ma
  • Ma
Din redovisning omfattar endast delar av uppgiften
----->
Din redovisning omfattar hela uppgiften och ditt matematiska språk är acceptabelt
----->
Din redovisning omfattar hela uppgiften, är väl-strukturerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: