Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höst

Skapad 2019-08-27 15:02 i Långsjöskolan Norrtälje
Hösten för årskurs 1
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Hösten med alla färger är här! Grönt, gult, rött, orange! Vad händer i naturen under hösten? Det ska vi ta reda på! Lycka till!

Innehåll

Tidsperiod

 •  vecka 35-44

Förmågor

 • se under syfte här nedan

Övergripande mål och riktlinjer

 • Vi utgår från ett miljöperspektiv. Hur ser det ut i den miljö vi är dagligen?
Resonera/reflektera och svara på frågorna:
 • Hur ser det ut i naturen på hösten?
 • Varför ser det ut så?
 • Hur kan du känna att det är höst?
 • Varför blir det höst?

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Du ska lära dig: 
 • att förklara varför det ser ut som det gör på hösten: Varför blir löven röda och gula?
 • att beskriva hur det känns på hösten: Vad händer med väder/klimat?
 • att ge exempel på lövträd och barrträd och vad som händer med dem på hösten.
 • att ge exempel på vanliga djur som finns i svensk natur.
 • att beskriva/förklara hur djur lever och förbereder sig på hösten inför vintern.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • du får utifrån de mål vi har på lektionerna göra kamrat- och självbedömning.
 • du får göra en självbedömning utifrån matrisen i den här planeringen i Unikum.

     Summativ

 • du får dokumentera dina uppgifter och "lämna in" i Unikum när uppgifterna är färdiga.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Vi utgår från läromedlet No-boken (Puls) sid. 16-27.
 • Vi tittar på filmer, som till exempel: Våra årstider: Vad är årstider?, Höst. 
 • Vi lär oss om nya begrepp som till exempel, årstider, klorofyll, näringskedja, barr, löv, ide, 
 • Vi går ut i naturen och tar in material från naturen för att titta och jämföra.

Kopplingar till läroplanen

 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO
Höst åk 2

Riskerar att inte nå kunskapskraven
Når målen för kunskapskraven.
Når längre än målen för kunskapskraven.
Årstider
Begrepp: år, månader, sol, jordklot, höstdagjämning
 • NO  1-3
Jag kan namnge någon årstid vi har i Sverige.
Jag kan namnge fyra årstider som vi har i Sverige och kan säga i vilken ordning de kommer. Jag kan förklara något om varför vi har fyra årstider och med stöd av hjälpfrågor.
Jag kan namnge de fyra årstiderna vi har i Sverige och berätta i vilken ordning de kommer på året. Jag kan självständigt förklara något om varför vi har fyra årstider.
Hur ser det ut i naturen på hösten?
Begrepp: klorofyll, väder, kompost, löv- och barrträd
 • NO  1-3
Jag kan ge något exempel på vad som händer i naturen på hösten.
Jag kan ge flera exempel på vad som händer i naturen på hösten. Jag kan förklara något om varför det händer.
Jag kan ge flera exempel på vad som händer i naturen på hösten och och koppla de till varför det händer så.
Hur gör djuren för att förbereda sig för vintern?
Begrepp: samla, ide, flytt- och stannfåglar, övervintra, näringskedja
 • NO  1-3
Jag kan ge något exempel hur något djur gör för att förbereda sig för vintern.
Jag kan ge flera exempel på hur djur gör för att förbereda sig för vintern. Jag kan förklara något varför djur behöver förbereda sig för vintern.
Jag kan ge flera exempel på hur djur gör för att förbereda sig för vintern. Jag kan ge flera förklaringar om varför djur behöver förbereda sig för vintern.
Namn på vanliga växter och djur i Sveriges natur.
ex. björk, gran, tall, ek, rönn, lönn, svamp, fruktträd ekorre, mask, igelkott, räv, björn, koltrast, skata, talgoxe
 • NO  1-3
Jag kan namnge någon växt och med hjälp visa hur den ser ut. Jag kan namnge något djur och med hjälp visa hur det ser ut.
Jag kan namnge några växter och visa hur de ser ut. Jag kan namnge några djur och visa hur de ser ut.
Jag kan namnge många växter och visa hur de ser ut. Jag kan namnge många djur och visa hur de ser ut.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: