Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap HT17

Skapad 2019-08-27 15:14 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Samhällskunskap
Här hittar ni momentsplaneringar, uppgifter, bedömning m.m

Innehåll

Se uppgifter och ladda ner alla filer som finns där.

Uppgifter

  • Sociala frågor/Brott&straff

  • Statsskick

  • Ekonomi

  • Internationella relationer

Matriser

Sam
Sociala frågor/Brott&straff

E
C
A
Analys
Förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser. Kan identifiera någon orsak och konsekvens och diskuterar dem översiktligt
Förklarar samband och drar välgrundade slutsatser. Kan identifiera några orsaker och konsekvenser och diskuterar dem utförligt.
Förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Kan identifiera flera orsaker och konsekvenser och diskuterar dem utförligt och nyanserat.
Argumentation
Ger enkla argument för sina åsikter och ger enkla omdömen om andras.
Ger välgrundade argument för sina åsikter och ger enkla omdömen om andras.
Ger välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter och ger nyanserade omdömen om andras.
Presentation
Kan med viss säkerhet uttrycka sina kunskaper genom olika presentationsformer.
Kan med viss säkerhet uttrycka sina kunskaper genom olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Kan med säkerhet uttrycka sina kunskaper genom olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna

Sam
Statsskick

E
C
A
Analys
Förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser. Kan identifiera någon orsak och konsekvens och diskuterar dem översiktligt
Förklarar samband och drar välgrundade slutsatser. Kan identifiera några orsaker och konsekvenser och diskuterar dem utförligt.
Förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Kan identifiera flera orsaker och konsekvenser och diskuterar dem utförligt och nyanserat.
Fakta och begrepp
Redogör översiktligt. En översiktlig redogörelse tar upp de väsentliga delarna. Redogörelsen är kortfattad.
Redogör utförligt. En utförlig redogörelse är mer exakt, fyllig och innehållsrik. Redogörelsen är längre.
Redogör utförligt och nyanserat. Att redogörelsen dessutom är nyanserad innebär att du redovisar flera olika perspektiv.
Argumentation
Kan med viss säkerhet uttrycka sina kunskaper genom olika presentationsformer.
Kan med viss säkerhet uttrycka sina kunskaper genom olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Kan med säkerhet uttrycka sina kunskaper genom olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

Sam
Ekonomi

E
C
A
Analys
Förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser. Kan identifiera någon orsak och konsekvens och diskuterar dem översiktligt
Förklarar samband och drar välgrundade slutsatser. Kan identifiera några orsaker och konsekvenser och diskuterar dem utförligt.
Förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Kan identifiera flera orsaker och konsekvenser och diskuterar dem utförligt och nyanserat.
Redogörelse
Redogör översiktligt. En översiktlig redogörelse tar upp de väsentliga delarna. Redogörelsen är kortfattad.
Redogör utförligt. En utförlig redogörelse är mer exakt, fyllig och innehållsrik. Redogörelsen är längre.
Redogör utförligt och nyanserat. Att redogörelsen dessutom är nyanserad innebär att du redovisar flera olika perspektiv.
Presentation
Kan med viss säkerhet formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Kan med viss säkerhet formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Kan med säkerhet formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

Sam
Int.relationer

E
C
A
Redogöra
Eleven kan översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna.
Eleven kan utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna.
Analysera
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen diskuterar eleven översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar några orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Argumentera
Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: