Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2019-08-27 15:18 i Blåklintskolan Mjölby
Forntiden - från bronsåldern till järnåldern. En resa i tiden!
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi arbetar oss igenom forntiden.( Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.) v.35-43

Innehåll

Forntiden

Vi ska lära oss hur de första människorna på jorden levde. 

Vi ska jämföra de tidiga människornas liv med livet idag.

Vi ska se hur en tidslinje är uppbyggd och var stenåldern, bronsåldern och järnåldern befinner sig på den.

Vi ska träna på att upptäcka spår i naturen, t ex spår av  forntiden och tidiga bosättningar.

Mål

Jag ska kunna:

- berätta något om livets utveckling på jorden.

- berätta om hur människorna på sten, brons- och järnåldern levde och vad som var viktigt för dem.

- ge exempel på olika spår i naturen från forntiden.

- använda och förstå ord och begrepp som har med forntiden att göra.

-veta vad en tidlinje är och hur den används.

 

 

Arbetssätt

 • Läsa böcker
 • Skriva texter
 • Måla
 • Se filmer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: