Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi tränar läsförståelse

Skapad 2019-08-27 15:21 i Gaddenskolan Fristående Grundskolor
läsförståelse åk 4-6
Grundskola 4 – 6 Svenska
Läsförståelse är förmågan att tolka och besvara läst text. Läsförståelse kräver övning. Man behöver vara aktiv när man läser. Att läsa med god förståelse innebär att läsa på, mellan och bortom raderna. Du bygger till stor del ditt ordförråd när du läser. När du bygger upp ditt ordförråd förstår du bättre vad du läser och läser du mycket får du ett större ordförråd. Språkförståelse behöver du för att kunna färstå och tolka information omkring dig - hemma, i skolan, på jobbet, i livet - för att hänga med helt enkelt. När du förstår mer omkring dig så kan du också påverka mer - i litet och stort. Du kommer att få möta olika slags texter (texttyper). När vi läser och bearbetar texterna kommer du att få fundera kring, samtala om och reflektera kring det lästa på olika sätt, enskilt, i grupp och i helklass.

Innehåll

Ett antal övningar/uppgifter kopplas till denna planering. Du kommer att få information av mig om uppgifterna och hur vi arbetar med dem. Den första uppgiften som jag har lagt in är en av de bokredovisningar du kommer att få göra av bänkböcker som du läser.

Bokredovisning 1 gör du både skriftligt (lämna in till mig) och muntligt för en grupp elever eller i helklass.  Klicka klicka på Bokredovisning i "uppgifter" nedan. Det finns papperskopia att hämta i dokumentsamlaren under vår vita tavla längst fram i klassrummet. 

/Eva

Uppgifter

 • läsförståelse mellan raderna häfte 2

 • läsförståelse - mellan raderna häfte 1 - texter med läsföståelsefrågor

 • Läsförståelseuppgifter

 • Solhjärtats hemlighet, läsförståelse, gemensam läsning

 • Bokredovisning 1

 • Läsa för Eva

 • Borgvattnet- läsförståelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: