👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kultur

Skapad 2019-08-27 15:23 i Mjölby Vuxenutbildning Mjölby
Gymnasieskola Människan
I detta avsnitt kommer vi att arbeta med begreppet kultur. Kultur handlar bland annat om hur vi lever, vilka traditioner, normer och värderingar vi har. Kultur handlar också om byggnader, platser, musik, litteratur och konst Kultur är något som ständigt är i förändring genom att vi tar till oss nya influenser från värden och människor runt oss.

Innehåll

VAD: Vi ska jobba med att olika kulturer utifrån begrepp och kulturmönster.

VARFÖR:  i vården kommer du att möta människor med olika kulturmönster, kunskap är viktigt för förståelse och bemötande av andra människor när det gäller ex. värderingar, normer och syn på hälsa-ohälsa

HUR:

Genomgång av begrepp inom kultur.

Uppgift om eget kulturmönster

Collage om "egen tradition - högtid" samt redovisning-diskussion i klassen

Diskussion utifrån "egen tradition -högtid"

BEDÖMNING: Enskild redovisning av arbete/uppgifter. Aktivitet i klassdiskussioner

 

 

Uppgifter

 • hälsa - ohälsa

 • kulturer

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar.
  Män  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat några olika kulturmönster och diskuterar utförligt och nyanserat hur människor påverkas av sin kultur. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat några olika livsåskådningars syn på människan samt på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död.
  Män  A
 • Eleven beskriver utförligt några olika kulturmönster och diskuterar utförligt hur människor påverkas av sin kultur. Dessutom beskriver eleven utförligt några olika livsåskådningars syn på människan samt på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död.
  Män  C
 • Eleven beskriver översiktligt några olika kulturmönster och diskuterar översiktligt hur människor påverkas av sin kultur. Dessutom beskriver eleven översiktligt några olika livsåskådningars syn på människan samt på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död.
  Män  E