Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekosystem, ekologi, miljö - åk 5

Skapad 2019-08-27 15:24 i Blackebergsskolan Stockholm Grundskolor
Ekosystem, ekologiska samspel och människans påverkan och beroende av vår miljö.
Grundskola 5 Biologi
Hur fungerar ett ekosystem? Kunna några namn på träd, växter och djur samt det ekologiska samspelet dem emellan. Varför är människans påverkan på miljön så viktig?

Innehåll

Syftet - Utveckla förmågor (ur Lgr 11)

Kunna använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet. Förstå varför djur och människor ser ut som dom gör.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

 

MÅL

 

Veta att det är en kemisk reaktion i vår vardag och natur.

Människans beroende och påverkan på naturen.

Veta vad ett ekosystem är och kunna se skillnader och veta namn på olika träd växter och djur, i vår närmiljö här på Västra Berga.

Vårt ansvars betydelse för vår miljö.

 

 

Undervisning

Vi ser läser i biologiboken.

Vi förklarar och skriver sammanfattningar

Vi diskuterar och reflekterar utifrån texter och frågor till detta.

Vi arbetar med olika frågeställningar.

Vi gör muntliga framställningar och exkursioner

Vi genomför praktiska aktiviteter som t.ex. ett ekosystem i en burk.

 

Bedömning

Vi gör ett skriftligt prov

Din förmåga att se de olika sambanden mellan miljön och människan visar du genom att delta aktivt på lektionerna samt diskutera, berätta och beskriva muntligt.

 

 

 

Matriser

Bi
Biologi-ekologi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Näringskedjor och näringsvävar
Vad är en näringskedja/näringsväv? Vad visar dessa?
Du har viss kännedom om vad näringskedjor och näringsvävar är för något och kan ge enkla exempel på dessa.
Du kan förklara vad näringskedjor och näringsvävar är för något och kan ge exempel på dessa.
Du förklarar utförligt vad näringskedjor och näringsvävar visar och kan ge exempel på dessa.
Naturtyper
Vad är en naturtyp? Vad är typiskt för en speciell naturtyp?
Du kan ge exempel på olika naturtyper och vad som är typiskt för dessa på ett enkelt sätt.
Du kan ge exempel på olika naturtyper och vad som är typiskt för dessa på ett relativt utförligt sätt.
Du kan ge exempel på olika naturtyper och vad som är typiskt för dessa på det utförligt och tydligt sätt.
Människans påverkan naturen och dess mångfald
Hur har människan påverkat naturen och dess mångfald?
Du kan ge enkla exempel på hur människan har påverkat naturen och dess mångfald
Du kan ge exempel på och förklara hur människan har påverkat naturen och dess mångfald på ett relativt utförligt sätt.
Du kan ge exempel på och förklara hur människan har påverkat naturen och dess mångfald på ett utförligt sätt.
Kretslopp
Sambandet mellan producent, konsument, toppkonsument och nedbrytare.
Du har fått en uppfattning om hur ett kretslopp fungerar.
Du kan förklara och har förstått sambanden i ett kretslopp.
Du har förstått sambanden i ett kretslopp och kan förklara det på ett tydligt och utförligt sätt.
Artkunskap
Växter och djur i närområdet.
Du kan namnge några få växter och djur i närområdet.
Du kan namnge ett flertal växter och djur i närområdet.
Du kan namnge många växter och djur i närområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: