Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering NO ämnen 2019/20

Skapad 2019-08-27 15:26 i Fria Maria Barnskola Grundskolor
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Under det här årets NO-lektioner kommer vi lära oss: -varför det finns olika årstider, och vad det har för effekt på djur och natur. -hur solen, månen och jorden rör sig - tyngdkraft - om svampar, insekter och växter: sortera, artbestämma, näringskedjor och livscykler - olika material: egenskaper och sortering - luft

Innehåll

Övergripande syfte:

 
 

Detta kommer att bedömas:

 • Att du kan genomföra laborationer och fältstudier på ett tryggt sätt
 • Att du kan dokumentera med text och bild och fylla i en labbrapport
 • Att du kan jämföra dina undersökningsresultat med någon annans
 • Att du kan använda din dokumentation i diskussioner och samtal
 • Att du kan ge exempel på enkla samband i naturen
 • Att du kan namnge några växter, svampar och insekter och sortera dem efter egenskaper
 • Att du kan göra enkla observationer av, och berätta om, förändringar i naturen som har med årstider att göra
 • Att du kan ge exempel på näringskedjor och livscykler hos några djur och växter
 • Att du kan samtala om tyngdkraft
 • Att du kan visa hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra
 • Att du kan samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen
 • Att du kan ge exempel på egenskaper hos luft relaterat till egna iakttagelser
 • Att du kan beskriva vad olika föremål är tillverkade av för material och hur de sorteras

Arbetsformer:

Innom arbetsområdena kommer vi exempelvis arbeta med lärarledda genomgångar, filmer, litteraturstudier, experiment, utflykter, självständigt arbete och diskussioner i grupp.

 

Redovisningsformer:

Ditt arbete under lektionerna. Skriftlig eller muntlig redovisning av de olika begreppen inom områdena.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: