Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 1 - Tal, åk 7 ht 19

Skapad 2019-08-27 15:29 i Vasaskolan Hedemora
Under veckorna 42-47 kommer vi att arbeta med området Taluppfattning. Vi kommer att repetera talsystemets uppbyggnad, de fyra räknesätten samt prioriteringsreglerna. Fördjupning på detta kapitel handlar om primtal och delbarhetsreglerna.
Grundskola 7 Matematik
Under veckorna 35-40 kommer vi att arbeta med området Taluppfattning . Vi kommer att repetera talsystemets uppbyggnad, de fyra räknesätten och prioriteringsreglerna, vi kommer även att prata om primtal och delbarhetsreglerna.

Innehåll

Syfte

Syftet i grundkursen:

 • förstå hur talsystemet är uppbyggt
 • lära sig de fyra räknesättens termer
 • beräkningar i alla räknesätten
 • lära sig primtal och sammansatta tal
 • se samband mellan primtal och sammansatta ta
 • välja och använda lämpliga metoder för att beräkna och lösa uppgifter
 • diskutera och argumentera om beräkningar och lösningar.
 

 

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • talsystemets uppbyggnad;Vilka olika sorters tal som finns ( Naturliga, negativa, hela, rationella, jämna, udda, primtal, sammansatta,decimaltal, tal i bråkform) positionernas namn
 • multiplicera och dividera med stora och små tal
 • De matematiska termerna i alla de fyra räknesätten
 • ha en fungerande beräkningsmetod i alla fyra räknesätt
 • kunna prioriteringsreglerna
 • Överslagsberäkning
 • Avrundningsregler

   

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:
Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där eleverna diskuterar i par/grupp. Därefter eget arbete med att tillämpa det vi går igenom. Variera undervisningen med att arbeta problembaserat, konkret och laborativt.
Färdighetsträning i Matematik X, digitalt läromedel

MatteDirekt som extramaterial
Stort fokus på resonemang och kommunikation
Spel

Begrepp

heltal, siffra, tallinje, tiosystem, decimal, faktor, term, summa, differens, produkt, kvot, täljare, nämnare, avrundning, primtal, sammansatt tal, motsatta tal, primfaktorer, delbarhet

Planering

v.35    Genomgång , Eget Arbete. 

           Kan du det här, Naturliga tal, Numeriska uttryck.

v. 36   Genomgång, Eget Arbete

           Hela tal, Rationella tal

v. 37  Genomgång, Eget Arbete

          Räkna med bråk, Multiplikation och division     

v. 38  Genomgång, Eget Arbete

          Division med stora och små tal, Avrundning och överslagsräkning

v. 39  Repetition och fördjupning, Problemlösning, resonemang och kommunikation

v.40  Repetition och fördjupning, Problemlösning, resonemang och kommunikation

         PROV fredagen den 4 oktober

 

 

 

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter digitalt
 • digitala diagnoser under arbetets gång
 • Problemlösningsuppgifter enskilt /par/grupp

Du kommer du att få muntlig eller skriftlig feedback på ditt arbete efter ett par veckor så att vi har en plan över hur vi ska går vidare. Behöver du mer hjälp eller mer utmaning. Vi fyller  matrisen och skriver i kommentarrutan här i unikum. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
Kapitel 1 åk 7 ht 19

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppsförmåga
kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i välkända sammanhang beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer
Positionssystemet Skriva tal med siffror Öppen utsaga ex. 5,79 - ____ = 5,09 Omvandla decimal - bråk Begreppen som hör till varje räknesätt ( summa, differens mm)
Delbarhetsreglerna Primtalsfaktorisering
Metodförmåga
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Metod för multiplikation och division med 10, 100 och 1000 Skriftlig metod i de fyra räknesätten, Avrunda tal
Metod för att dela upp i primtal Metod för multiplikation och division med decimaltal
Använder en effektiv metod i problemlösningen. ex) en algebraisk metod eller uttryck
Problemlösnings-förmåga
lösa olika problem i bekanta situationer genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Enkla vardagsproblem där du tillämpar de fyra räknesätten ex. Du handlar för en viss summa. Hur mycket får du tillbaka på 100 kr.
Vardagsproblem där du tillämpar de fyra räknesätten och visar att du behärskar prioriteringsreglerna och enheter som hör till vardagen
Problem där du tillämpar de fyra räknesätten och visar att du behärskar prioriteringsreglerna och enheter som hör till vardagen
Resonemangs-förmåga
Du för resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.. resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
För ett enkelt resonemang muntligt eller skriftligt hur du har löst en uppgift under lektionstid
Resonemang omkring hur många tal det finns mellan två heltal resonemang omkring avrundningsreglerna Motivera hur man tar reda på om ett tal är ett primtal
Motivera hur man tar reda på om ett tal är ett primtal Tydligt och utvecklat resonemang omkring avrundningsreglerna
Kommunikations-förmåga
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med anpassning till sammanhanget. Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. ex du kan ha en diskussion med en kamrat som redovisar en lösning, du ska då vara en "kritisk vän"
Redovisar en lösning som till viss del gå att följa
Redovisar en korrekt lösning som man förstår och kan följa.
Mycket tydlig redovisning med beräkning och korrekt lösning .
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: