Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen, åk 1

Skapad 2019-08-27 15:32 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling. Undervisningen i biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. (Utdrag ur Lgr-11)
Grundskola 1 Biologi NO (år 1-3)
Hur märker man att det är olika årstider? Vad händer i naturen under året? Vad heter träden i skogen och vilka djur finns det där? Vi tar också reda på ett djurs livscykel och anpassning till olika årstider. Det ska vi ta reda på tillsammans under årskurs 1.

Innehåll

Vad?

Fortlöpande under åk 1 arbetar vi med:

 • Årstiderna och naturens växlingar
 • Hur djur och växter påverkas av årstidsväxlingarna
 • Månaderna

Hur?

Vi arbetar med detta genom:

 • lärarledda genomgångar och diskussioner
 • par- och gruppuppgifter
 • gemensamma och enskilda uppgifter
 • filmvisning
 • fältstudier i naturen och undersökningar
 • läsning av skönlitteratur och faktatexter som belyser ämnet
 • att dokumentera arbetet bl.a. med digitala verktyg såsom ipad.

Bedömning

Jag bedömer elevens förmåga att:

 • kommunicera sina kunskaper i ämnet
 • göra undersökningar, jämförelser och dokumentera
 • använda korrekta ämnesrelaterade begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Bi   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: