Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människans organsystem samt pubertet

Skapad 2019-08-27 15:33 i Blackebergsskolan Stockholm Grundskolor
Planeringen avser arbetsområdet människokroppen och pubertet.
Grundskola 5 Biologi Svenska Svenska som andraspråk
Planering för arbetsområde i biologi om människokroppen och pubertet HT-19

Innehåll

Undervsining:

För att du ska få möjlighet att arbeta med de olika förmågorna i arbetsområdet Människokroppen kommer vi att ha genomgångar, resonera kring, diskutera och arbeta med:

 

 • Utvalda organsystem vi har i kroppen samt hur de fungerar (Huden, skelett och muskler, hjärta lungor och blodomlopp, andningsorganen samt nervsystemet
 • Vad som händer i kroppen under puberteten
 • identitet och kärlek
 • HBTQ
 • Hur våra könsorgan ser ut och vad de olika delarna heter
 • Hur man skyddar sig mot graviditet och sexuellt överförbara sjukdomar

Vi kommer att läsa texter, söka fakta, skriva faktatext samt diskutera och resonera.

I arbetsområdet bedöms din förmåga att:

 • beskriva hur vissa organ fungerar var för sig och tillsammans med andra organ
 • ge exempel på några sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas
 • beskriva vad som sker i kroppen under puberteten
 • ge exempel på några sexuellt överförbara sjukdomar och hur man skyddar sig mot dem
 • förstå och använda dig av biologins begrepp om människokroppen
 • genomföra en enkel undersökning som rör kroppen och hälsa
 • berätta om några vetenskapliga upptäckter som rör kropp och hälsa

 

Vi kommer att använda oss av följande material/läromedel:

 • Puls Biologi Människan
 • Arbetsblad
 • Anteckningar
 • Filmer från SLI och/eller www.ur.se

 
Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6

Matriser

Sv Bi SvA
Människans organsystem samt pubertet

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kan beskriva hur vissa organ fungerar var för sig och tillsammans med andra organ
Kan beskriva ett organsystem till viss del och hur det samverkar med andra organsystem i i kroppen och använder då vissa begrepp
Kan beskriva ett organsystem och hur det samverkar med andra organsystem i i kroppen och använder då begrepp
Kan ge exempel på några sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas
Kan ge exempel på någon virussjukdom/sjukdom Kan till viss del redogöra för hur en virussjukdom/sjukdom kan förebyggas och behandlas
Kan ge exempel på någon virussjukdom/sjukdom Kan redogöra för hur en virussjukdom/sjukdom kan förebyggas och behandlas
Kan beskriva celler
Beskriver enkelt vad en cell är. Vet att det finns olika slags celler. Kan berätta något om arvsmassan tex att vi ärver den från våra föräldrar.
Beskriver celler tydligt. Kan berätta om arvsmassan och förklarar DNA.
Kan berätta något om några vetenskapliga upptäckter som rör kropp och hälsa
Kan till viss del beskriva en vetenskaplig upptäckt som rör kropp och hälsa
Kan beskriva en vetenskaplig upptäckt som rör kropp och hälsa
Förstår och kan använda dig av biologins begrepp om människokroppen
Du använder dig av biologins begrepp med viss säkerhet
Du använder dig av biologins begrepp med säkerhet
Vet vad som händer med kroppen när den hamnar i puberteten och kan berätta om vad som händer när en befruktning sker
Kan ge några exempel på vad som händer fysiskt och psykiskt när en person kommer in i puberteten Kan till viss del beskriva vad som händer i kroppen när en befruktning sker och använder då vissa av biologins begrepp
Kan beskriva vad som händer i kroppen när en befruktning sker och använder då biologins begrepp
Genomför en enkel undersökning som rör hälsa
Genomför en undersökning
Kunna skriva en faktatext som rör kroppen eller hälsa
Skriver en faktatext med begripligt innehåll och anpassar i huvudsak faktatextens struktur och använder ämnesspecifika ord till viss del
Skriver en faktatext med tydligt innehåll och anpassar faktatextens struktur och använder ämnesspecifika ord till stor del
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: