Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och problemlösning

Skapad 2019-08-27 15:46 i Brearedsskolan Halmstad
Grundskola 4 Matematik
Eleverna får arbeta med talsorterna tusental, hundratal, tiotal och ental. Därefter följer ett avsnitt om tallinjen, talens ordning och att storleksordna tal. Ni kommer lära er detta genom att räkna i matteboken samt att göra andra aktiviteter kring området.

Innehåll

Våra mål

Du ska:

 • Visa, använda och uttrycka kunskaper om kapitlets begrepp.
 • Visa, använda och uttrycka kunskaper om tiotal, hundratal, tusental osv. och att siffrans positon avgör värdet, till exempel att tvåan i 5423 betyder 2 tiotal.
 • Storlekordna naturlig tal.
 • Placera tal på tallinjen.

 

 • Visa, använda och uttrycka kunskaper om att beräkningar i ett talområde kan utnyttjas i ett utökat talområdet, till exempel om 3 + 6 = 9 så är 300 + 600 = 900.
 • Utföra beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning. (additions- och subtraktionstabellerna)

 

 • Föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat.
 • Ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om positionssystemet och naturliga tal.

 

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar
 • Diskussioner i helklass och mindre grupper. 
 • Arbeta i matteboken "Koll på matematik". 
 • Andra aktiviteter som rör arbetsområdet. 

 

Bedömning

Du får visa dina kunskaper genom:

 • det dagliga arbetet på lektionerna.
 • muntliga diskussioner och resonemang.
 • mattekollen 1, 2 och 3. 
 • ett matte test.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: