👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi 1 - Kursplanering

Skapad 2019-08-27 15:47 i Staffangymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasieskola Biologi
Denna kursplanering är skapad till kursen Biologi 1 på Staffangymnasiet i Söderhamn. Planeringen beskriver kursens olika huvudmoment.

Innehåll

Biologi 1, 100 poäng (Kurskod: BIOBIO01)

"Biologi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Det är läran om livet, dess uppkomst, utveckling, former och villkor. Biologins sammanhang är ofta komplexa och studeras på olika nivåer, från den enskilda molekylen till globala ekosystem" (Skolverkets beskrivning av biologiämnet)

Kursen Biologi 1 ger dig grundläggande  kunskaper i biologi. Du lär dig om olika cellens funktioner och hur dessa bygger upp liv. Genetiken handlar om hur arvsanlagen kan lagra information, styra vad som sker i cellen och även hur arvsanlagen ärvs. Kapitlet Evolution förklarar vilka mekanismer som styr organismernas utvecklingen på jorden och i kapitlet Ekologi och miljö för du lära dig om samspelet mellan olika livsformer och dess mångfald.

Kursens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav

Skolverkets hemsida kan du läsa om varför du läser biologi (kursens syfte), vad kursen skall innehålla (centralt innehåll) samt vilka kunskapskrav som gäller för de olika betygsstegen. För att på rätt sätt förstå betygsättningen är det viktigt att läsa igenom alla delar i beskrivningen, syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Kunskapskraven beskriver i vilken utsträckning du förväntas ta till dig biologikursens syfte och innehåll. Därför måste syfte, innehåll och kunskapskrav läsas i sitt sammanhang.

Kursens utformning på Staffangymnasiet

Kursens olika moment finns bifogade som uppgifter till denna planering. Uppgifterna kan vara prov efter olika delmoment, viktiga laborationsrapporter mm. Valet av moment har gjorts för att på bästa sätt täcka in kursens centrala innehåll och syfte.

Undervisningsresurser

Lärobok - Iris Biologi 1 - Anders Henriksson

Uppgifter

  • 1. Om liv och celler

  • 2. Cellens genetik

  • 3. Klassisk genetik

  • 4. Evolution

  • 5. Ekologi