Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grupparbete fåglar Åk 8

Skapad 2019-08-27 16:06 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Uppgiften är att tillverka ett dekorativt föremål i form av en port från valfri tidsepok. Arbetet ska innehålla skisser på era idéer, som vi vill att ni förankrar hos undervisande lärare innan det praktiska arbetet tar vid. De färdiga arbetena kommer att sättas upp som dekoration på skolan. Fördel att arbeta i såväl hårda som mjuka slöjdmaterial Arbetet ska inte vara större än ett A3 papper
Grundskola 8 Slöjd
Denna termin börjar vi med ett grupparbete i åk 8. Vi slöjdlärare har placerat in er i grupper om 2 och 2, en elev från tx tillsammans med en elev från tm. Uppgiften som ni kommer arbeta med är "Tema fåglar". Ni kommer att få kombinera både hårda och mjuka material och tillfälle att arbeta i båda slöjdslarna. Grupparbetet är en samverkan mellan trä-/metall- och textilslöjd.

Innehåll

 Syfte

-Att genomföra ett slöjdprojekt från idé till färdigt resultat.

-Att samarbeta och genomföra arbetet i grupp.

-Att använda olika slöjdmaterial på ett kreativt sätt.

-Att kombinera hårda och mjuka slöjdmaterial

-Att utvärdera och reflektera över slöjdprocessen och det färdiga resultatet.

Period

Ni har hela terminen till förfogande.
 
Arbetssätt

-Introduktion och planering
-Idéarbete
-Praktiskt arbete
-Utvärdering, reflektion
 
-Bedömning

-Idéarbete
-Skiss och planering
-Arbetsprocessen
-Hur redskap och maskiner används
-Framställning
-Kombination av material
-Utvärdering- redovisning

 

Terminsplanering år 8 ht-19

 

V 34
Introduktion, planering, gruppindelning
V35
Materialgenomgång
V36
Planering av slöjdprojekt
V37
Praktiskt arbete
V38
Praktiskt arbete
V39
Praktiskt arbete
V40
Praktiskt arbete
V41
Praktiskt arbete
V42
Praktiskt arbete
V43
Praktiskt arbete
V44
Höstlov
V45
Praktiskt arbete
V46
Praktiskt arbete
V47
Praktiskt arbete
V48
Praktiskt arbete
V49
Slutförande av arbete
Utvärdering
V50
Redovisning
V51
 

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Slöjdmatris 7-9

Slöjd 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formge och framställa
Enkelt genomarbetat utifrån instruktioner
Utvecklat och relativt väl genomarbetat utifrån delvis egna initiativ
Välutvecklat och väl genomarbetat utifrån egna initiativ
Använda verktyg, redskap och maskiner
På ett i huvudsak fungerande sätt
På ett ändamålsenligt sätt
På ett ändamålsenligt sätt med precision
Utveckla idéer
Bidrar till att utveckla idéer utifrån erbjudet inspirationsmaterial
Utvecklar egna idéer utifrån erbjudet inspirationsmaterial
Utvecklar egna idéer utifrån erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv sökt upp
Välja handlingsalternativ
Bidrar till att välja handlingsalternativ
Väljer egna handlingsalternativ som kräver bearbetning
Väljer egna handlingsalternativ som leder framåt
Bedöma och analysera arbetet
Enkla omdömen som visar på enkla samband mellan utfört arbete och resultat
Utvecklade omdömen med slöjdspecifika begrepp som tydligt visar på samband mellan utfört arbete och resultat
Välutvecklade omdömen med god användning av slöjdspecifika begrepp som tydligt visar på samband mellan utfört arbete och resultat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: