Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klädsömnad

Skapad 2019-08-27 16:07 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 9 Slöjd
I detta arbetsområde ska du sy ett klädesplagg, till dig själv eller någon annan. Vi kommer även fördjupa oss i modeindustrin, dess påverkan på miljön och arbetsförhållanden.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska sy ett klädesplagg som går att bära på kroppen. Först planerar du arbetat genom en skiss. Under arbetets gång följer du processen från idé till färdig produkt. Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och tekniker. Processen ska sedan värderas i en muntlig eller skriftlig utvärdering. 

Bedömning - vad och hur

Det som kommer bedömas är ditt plagg och värdering av processen. Även din process från skiss till färdig produkt, om produkten är välsydd och utvärderingen väl genomförd, med tillbakablickar på processen. Mönstret korrigeras så att det passar din idé. Du motiverar dina val i utvärderingen och beskriver varför det gick som det gick och vad som har kunnat förbättras. 

Undervisning och arbetsformer

Vid genomgångar kommer information komma hur du ska följa en måttabell genom att mäta dina egna mått på kroppen, vi kommer även gå igenom hur mönster ritas ut på mönsterpapper och sedan läggs trådrakt på tyg. 

Dina kunskaperna kommer delvis redovisas i det plagget du syr och utvärderingen som ska skrivas/filmas. Muntliga diskussioner kommer ske under arbetets gång om olika material etc. 

Genom att följa arbetsbeskrivningen (muntlig eller i text med bild) kommer du framåt i ditt arbete. 

Arbetet kommer att avslutas med en värdering av ditt arbete, antingen muntligt genom en film eller skriftligt. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 9
 • Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: