Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling och normkritik

Skapad 2019-08-27 16:17 i Bagarmossens skola Stockholm Grundskolor
Ett kort arbetsområde som introducerar begreppen Hållbar Utveckling och Normkritik
Grundskola 7 – 9
Vi kommer att under ett par veckor fokusera på att förstå begreppen Hållbar Utveckling och normkritik. Detta för att dessa två begrepp kommer att finnas med i alla våra arbetsområden under läsåret. Det är alltså viktigt att du förstår dem och kan reflektera och diskutera kring begreppen och frågor som hör till.

Innehåll

Arbetsområdet innehåller följande moment:

* Brainstorming - vad kan du ? vad vill du veta?

*Få information om begreppen via olika typer av media såsom film och Powerpoint mm

*Träna på att ta anteckningar, diskutera och sammanfatta tillsammans för att få en djupare förståelse av ex. film eller text

*Översätta och samtala om ord och begrepps betydelse

*Exkursion-studiebesök på ön Möja i Stockholms skärgård, fokus på Hållbarhet samt Allemansrätten

*Skriva olika texter, ex. debattartikel- fokus, att ta ställning

* Ett jämförande perspektiv i samtal och diskussioner, hur ser det ut i Sverige i jämförelse med hemlandet?

Matriser

Hållbar utveckling och normkritik

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: