Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 8 Kapitel 1 Tal

Skapad 2019-08-27 16:29 i Häggvallskolan Tjörn
Grundskola 8 Matematik

Innehåll

 

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

·       föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

 Centralt Innehåll 

Taluppfattning och tals användning

·       Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

·       Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

·       Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning, samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

·       Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

 

 Bedömning

Förmågor

              E

               C

                A

Lösa problem

 

Du löser problem på ett i huvudsak  fungerande sätt

Du löser problem på ett relativt väl fungerande sätt

Du löser problem på ett ändamålsenlig och effektivt sätt

Fakta/

begrepp

 

Du har grundläggande kunskaper om taluppfattning

Du har goda kunskaper om taluppfattning

Du har mycket goda kunskaper om taluppfattning

Metod/

redovisning

 

Dina metoder/redovisningar är enkla och går att följa till viss del

Dina metoder/redovisningar är utvecklade och går att följa

Dina metoder/redovisningar är välutvecklade och nyanserade och går att följa

Reflektion/

analys

 

Du prövar och bidrar till att diskussionen leder framåt

Du prövar, omprövar på ett mer utvecklat sätt,  formulerar problem som efter bearbetning för diskussionen framåt

Du prövar och omprövar systematiskt efter någon form av princip eller struktur, detta för diskussionerna framåt

 

Undervisningens innehåll

 

Begrepp

andel

bråk

negativt tal

decimalform

bråkform

blandad form

motsatt tal

förlänga

 

 

För att nå målen skall du träna/göra följande:

 • jämföra tal i bråkform och decimalform
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera
  tal i bråkform och decimalform
 • förklara vad ett negativt tal är
 • räkna med negativa tal

 

Fördjupning

Begrepp

förkorta

invertera tal

värde (av ett) uttryck

 

 • mer om tal i bråkform
 • mer om att multiplicera med bråk och decimaltal
 • mer om division med tal i bråkform
 • mer om att räkna med negativa tal

 

För djupare kunskaper, efter röd kurs och uppslaget,

arbetas med svart kurs och därefter fördjupningsboken.

 

I undervisningen kommer följande ingå:

 • faktagenomgång
 • enskilt arbete
 • diskussion i grupp

Avsnittet avslutas med ett skriftligt prov.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: