👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träd och knoppar åk 3

Skapad 2019-08-27 16:41 i Tullgårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 6 Biologi
Vi ska lära oss om lövträd och barrträd i vår närhet. Vi kommer att läsa, skriva, titta på film och göra undersökningar utomhus.

Innehåll

 Lärandemål:

Efter arbetsområdets slut är målet att du:

 • Känner till namnet på några vanliga löv- och barrträd som finns i vår närmiljö.

 • Vet att en knopp är det som ska bli trädens blommor eller blad.

 • Känner igen några träd med hjälp av dess knopp eller löv och stam. Du kan namnge trädens olika delar, rot, stam och krona.

 • Förstår hur ett träd förändras med årstiderna.

 • Vet vad träd gör för nytta för djur och människor.

 • Kan göra undersökningar och observationer i närmiljön.

 • Kan skriva en faktatext med hjälp av stödord.

Undervisning

Vi tittar närmare på knoppar, träd och löv i vår närmiljö. Vi tittar på filmer och jobbar med arbetsblad. Vi samarbetar i par och mindre grupper. Vi läser faktatexter och skriver egna faktatexter. Vi jämför olika faktatexter med varandra. I matte kommer vi att mäta, sortera och jämföra löv. Vi går en tipspromenad.


Bedömning:

Ditt arbete under lektionerna och delaktighet i samtal.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3