Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sp9 Åsö v.36-48 Mis vacaciones, Aficiones, Mi día.

Skapad 2019-08-27 16:42 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Vi går igenom kläder, semesterord, årstider. Fritidsaktiviteter samt vardagliga aktiviteter. Bedömning • Din aktivitet under lektionstid • Övningar och förhör • Muntliga uppgifter och redovisning • PROV onsdagen den 27 november • Diagnos läs- och hörförståelse

Innehåll

Semana

Lunes

 

Martes

Miércoles

36

Dela ut böcker

Text: Mis vacaciones

Genomgång av Gustar (s.123 t.b)

Me gustas tú (versión escolar) Youtube.com

Repetition/genomgång av Perfekt (s.117 t.b)

Övningar till texten Mis vacaciones s.16-18 ö.b

 

 

Extraövningar på Mis vacaciones

Läxa: Ord från ”Mis vacaciones + perfekt (s.117 tb)

Vägledningsdag 9G

37

Text: ¿Cómo ha sido el verano? (Lee, traducir) + Övningar till texten

Övn: Oregelbundna Perfekt (s.118 t.b)

Övningar till texten “¿Como ha sido el verano?

Test: Escribe, Perfekt + ord från ”mis vacaciones” (LH s.128)

Jobba klart och avsluta tidigare övningar.

Läxa: Ord från ”¿Cómo ha sido el verano? + oregelbunden Perfekt (s.118 tb)

38

Text: “El fin de las vacaciones”

Repetition av Futurum (s.117 t.b)

 

Övningar till texten

“El fin de las vacaciones”

 

Orienteringsdag åk9

Test: Oregelbunden perfekt + ord från ¿Cómo ha sido…”

Träna på Perfekt/Futurum

Läxa: Träna på läs- och hörförståelse till texterna s. 12-17.

39

Text: ”Aficiones” (hobbies)

Titta på ¡Pregunta ya! – El tiempo libre + övningar till programmet.

 

 

Övningar till texten ”Aficiones”

Test: Lee (LH s.126-127)

Escucha (LH s.124-125)

 

Läxa: Ord och fraser från Aficiones (s.24-25 tb.)

Vägledningsdag 9E

40

Text: ”En el cine”

Genomgång av Gerundium (s.120 t.b) + övningar på det.

 

Övningar till texten

”En el cine”

 

Träna på Habla (LH s.167)

 

Komparation av adjektiv (s.111 t.b)

Läxa: Ord o fraser ”En mi tiempo libre”

41

Samtalsdag – ingen spanska

Text: ”En mi tiempo libre”

Lee y traducir.

Börja med ”Mi blog”

Digiexam

Mi blog (escribir)

Mi verano

Mi tiempo libre

Perfekt/Futurum

Digiexam

42

Mi blog (escribir)

Mi verano

Mi tiempo libre

Perfekt/Futurum

Digiexam

Mi blog (escribir)

Mi verano

Mi tiempo libre

Perfekt/Futurum

Digiexam

Test: Lee (LH s.163-164)

Escucha (LH s. 161-162)

Inlämning av Mi blog

 

43

Text:¿Cuánto vale? + ”De compras”

Jobba med texten!

Övningar till texten

:¿Cuánto vale? + ”De compras”

Övningar till texten

:¿Cuánto vale? + ”De compras”

 

Vägledningsdag 9C

44

 

VACACIONES

 

VACACIONES

 

VACACIONES

45

Text:”Mi día” + övningar

Genomgång av reflexiva verb (s.121 t.b)

Övningar till texten

”Mi día”

Text: ”Entrevista a Gabriela” + övningar

 

Läxa: Reflexiva verb (kopia)

46

Text: Un día de descanso

+ övningar till texten.

Fortsatt arbete med övningar till texter + reflexiva verb.

Muntliga NP – ingen spanska

47

Repetition av grammatik – Presens – Gerundium – Futurum – Perfekt, Reflexiva verb, olika övningar.

Repetition av grammatik – Presens – Gerundium – Futurum – Perfekt, Reflexiva verb, olika övningar.

Repetition av grammatik – Presens – Gerundium – Futurum – Perfekt, Reflexiva verb, olika övningar.

48

Träna inför provet!

Träna inför provet!

 

PROV

Grammatik

Perfekt (dåtid), futurum, gustar/encantar. Gerundium, komparation av adjektiv. Reflexiva verb samt indefinita pronomen

Arbetsform

Se ovan.

https://www.youtube.com/watch?v=rttCicb6pnY

 – Me gustas tu

 

 Litteratur:

 

Colores 9, textbok (tb), övningsbok (öb) samt olika kopior.

 Bedömning

 

·         Din aktivitet under lektionstid

·         Övningar och förhör

·         Muntliga uppgifter och redovisning

·         PROV onsdagen den 27 november

·         Diagnoser i läs- och hörförståelse v. 39 och 42

Mål

Att lära dig fler användbara ord och fraser och fördjupa dina kunskaper i det spanska språket.

Göra dig förstådd och förstå. Tala – Skriva – Lyssna – Läsa - Realia

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9

Matriser

M2
Kunskapskrav spanska

E
C
A
Läs
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Hör
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo i välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Skriftligt
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Muntligt
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: