Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 2

Skapad 2019-08-27 18:46 i Surteskolan Ale
Grundskola F – 3 Engelska Musik NO (år 1-3) SO (år 1-3)

Innehåll

Vi tittar på "Pick a colour" och "The game". Vi lyssnar på sånger via filmerna och youtube (the singing walrus). Vi gör aktiviteter som hör ihop med filmen, se nedan.

Utgår från lärarhandledningen till "Pick a colour": Eleverna gör egna loppor och skriver frågor på engelska i dem. De använder loppan tillsammans med en klasskamrat.

Utgår från lärarhandledningen till "Pick a colour": Eleverna leker affär, de ritar och skriver på engelska vad för saker de säljer i affären. Utifrån stödmeningar på tavlan samtalar eleverna på engelska med varandra. "Hello", "I want to buy", "It costs", "Thank you" etc.  

Vi leker "Simon says" och charader för att öva på att tala och lyssna på engelska och även för att lära oss olika ord på engelska till exempel djur, kroppsdelar, rörelser och klädesplagg. 

Vi tittar och lyssnar på korta berättelser och sånger på "Learn english kids" via British council. Där spelar eleverna också spel, till exempel ett spel där de ska återvinna olika material. 

Vi skriver meningar och ord på engelska och gör arbetsblad från British council. 

Vi googlar fram vad olika musikinstrument på engelska heter på svenska. Vi lyssnar till musiken och gissar vad det är för instrument. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: