Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skyttorp Matteborgen - Kapitel 1 Stora tal

Skapad 2019-08-27 19:28 i Skyttorps skola Uppsala
MatteDirekt borgen 5A planering för kapitel 1 Stora tal.
Grundskola 5 Matematik
Arbetsområdet innebär att eleverna ska läsa, skriva och räkna med stora tal upp till 1000 000. Eleverna ska utveckla sina kunskaper i hur man adderar, subtraherar, multiplicerar och dividerar inom detta talområdel. Eleverna ska även lära sig använda metoderna ”rita en bild” och ”prova dig fram”. Kapitlet innehåller även ett område med romerska talsystemet.

Innehåll

 Stora tal 

Syfte

Undervisningen i matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

När du har arbetat klart med det här kapitlet ska du kunna: 

 • Läsa och skriva tal inom talområdet 0 – 1 000 000
 • Ordna tal efter storlek
 • Addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet
 • Använda metoderna ” rita en bild” och ” prova sig fram”
 • Läsa av och skriva tal i det romerska talsystemet.

Arbetssätt

 • Enskilt arbete med boken "MatteDirekt Borgen" kapitel 1.
 • Grupparbete med boken "MatteDirekt Borgen" kapitel 1.
 • Gemensam problemlösning - enskilt, par, grupp (EPA-modellen)
 • Gemensamma genomgångar och samtal.
 • Bingeluppgifter kopplade till kapitlet. 
 • Läxor inom talområdet.

Utvärdering/reflektion

Diagnos kapitel 1
Repetition samt utmaning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik - Stora tal

Kunskapsmatris - stora tal

Eleven visar ännu inte grundläggande kunskaper inom området
Eleven visar grundläggande kunskaper inom området
Eleven visar goda kunskaper inom området
Eleven visar mycket goda kunskaper inom området
Läsa och skriva tal
läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 1 000 000
Du har förmåga att läsa och skriva tal inom talområdet.
Du har god förmåga att läsa och skriva tal inom talområdet.
Du har mycket god förmåga att läsa och skriva tal inom talområdet.
Ordna tal
ordna tal efter storlek
Du har förmåga att ordna tal efter storlek.
Du har god förmåga att ordna tal efter storlek.
Du har mycket god förmåga att ordna tal efter storlek.
Räkna
addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet
Du har förmåga att addera, subtrahera, multiplicera och dividera.
Du har god förmåga att addera, subtrahera, multiplicera och dividera.
Du har mycket god förmåga att addera, subtrahera, multiplicera och dividera.
10, 100, 1000
multiplicera och dividera tal som har nollor på slutet, t.ex. 40x500, 3900/100
Du har förmåga att multiplicera och dividera med nollor på slutet.
Du har god förmåga att multiplicera och dividera med nollor på slutet.
Du har mycket god förmåga att multiplicera och dividera med nollor på slutet.
Problemlösning
Använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram" vid problemlösning i talområdet.
Du har förmågan att rita enkla bilder för att stödja din uträkning. Du har förmåga att prova dig fram till ett svar.
Du har god förmåga att rita bilder som stödjer din uträkning. Du har god förmåga och förståelse att prova dig fram till ett rimligt svar.
Du har mycket god förmåga att rita bilder som tydligt stöder din uträkning. Du har mycket god förmåga och förståelse att prova dig fram till ett rimligt svar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: