Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 2

Skapad 2019-08-27 19:43 i Nyvångskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 Engelska
Det blir allt mer viktigt att lära sig det engelska språket för att ta till sig information och kunna kommunicera i vårt samhälle. Under detta året i ämnet engelska kommer vi fokusera mycket på att prata några få i grupp men också i helklass. Du kommer också få prova på att läsa kortare texter på engelska.

Innehåll

Vad ska vi lära oss? (Kunskaper)

 • Prata på engelska

 • Läsa kortare texter på engelska
 • Göra en kortare presentation
 • Känna igen de engelska bokstavsljuden
 • Rollspela
 • Lära dig begrepp om kroppen
 • Högtider och traditioner - likheter och skillnader mellan engelsktalande länder och Sverige.

 

Hur ska vi lära oss detta?

 • Du kommer få arbeta enskilt, i par, i grupp.

 • Vi kommer öva hela klassen tillsammans.
 • Du kommer få läsa texter, dels läser vi tillsammans och någon text kommer du få prova att läsa själv.
 • Du kommer få skapa en presentation om dig själv.
 • Du kommer få träna på alfabetet och hur bokstäverna låter.
 • Du kommer få lyssna på olika typer av talad engelska samt prata själv i enkla samtal samt repetera efter.
 • Du kommer få diskutera och jämföra firandet av högtider.
 • Du kommer få prova att skriva på engelska.
 • Vi kommer titta på film och lyssna på och sjunga sånger.

 

Bedömning

 • Din förmåga att använda det engelska språket.Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: