Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8 Matematik - Taluppfattning

Skapad 2019-08-27 19:59 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola F
Undervisningen i matematik ska leda till att du utvecklar kunskaper om matematik och hur du kan använda matematiken i vardagen och inom olika ämnesområden. Som lärare ska jag bidra till att du utvecklar ett intresse för matematik och en tilltro till din förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Du ska även genom undervisningen lära dig att utveckla kunskaper för att kunna formulera och lösa problem. Du ska även utveckla din kunskap att reflektera över och värdera de val av strategier, metoder, modeller och resultat du gjort. Du ska ges möjligheten att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer (ex. siffror, formler, tabeller, ritningar) och hur du ska använda grundläggande matematiska begrepp och metoder. Vidare ska du genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data. Undervisningen ska bidra till att du utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Du ska utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang. Du kommer att ges möjlighet att reflektera över matematikens betydelse, användningsområden och begränsningar i vardagslivet, i andra skolämnen och under historien och därigenom kunna se matematikens sammanhang och betydelse.

Innehåll

Syftet med matematik undervisningen

Undervisningen i matematik ska leda till att du utvecklar kunskaper om matematik och hur du kan använda matematiken i vardagen och inom olika ämnesområden. Som lärare ska jag bidra till att du utvecklar ett intresse för matematik och en tilltro till din förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Du ska även genom undervisningen lära dig att utveckla kunskaper för att kunna formulera och lösa problem. Du ska även utveckla din kunskap att reflektera över och värdera de val av strategier, metoder, modeller och resultat du gjort.

Du ska ges möjligheten att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer (ex. siffror, formler, tabeller, ritningar) och hur du ska använda grundläggande matematiska begrepp och metoder.

Vidare ska du genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Undervisningen ska bidra till att du utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Du ska utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Du kommer att ges möjlighet att reflektera över matematikens betydelse, användningsområden och begränsningar i vardagslivet, i andra skolämnen och under historien och därigenom kunna se matematikens sammanhang och betydelse.

 

Taluppfattning

·   Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

·   Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal.

·   Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk-och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

·       Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

 

När du har studerat det här kapitlet ska du kunna:

  • Räkna med negativa tal

  • Räkna med potenser

·       Förstå vad som menas med kvadratrot och kunna beräkna kvadratroten av ett tal

·       Förstå vad som menas med prefix och kunna använda dem på ett lämpligt sätt.

 

 

Förmågor som vi arbetar mot:

·       Utveckla förmågan att hantera procedurer och lösa rutinuppgifter

·       Utveckla förmågan att föra, följa och värdera matematiska resonemang

·       Utveckla förmågan att kommunicera matematik och använda matematikens uttrycksformer

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: