Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8 Teknik - broprojekt

Skapad 2019-08-27 20:01 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 8 Teknik
Sommarens höga elpriser har gjort att ForSea går med brakförlust. Färjepriserna stiger så kraftigt att Danmark och Sverige gemensamt har beslutat att bygga ytterligare en bro över sundet. Regionen har bett de största byggnadsbolagen att ge kostnadsförslag på olika brotyper. Joakim von Anka AB, vilket visar sig vara den billigaste, kan bygga en fackverksbro till priset av 2,8 miljoner kronor. Nu är frågan om du kan bygga billigare?

Innehåll

Arbetsbeskrivning:

Sommarens höga elpriser har gjort att ForSea går med brakförlust. Färjepriserna stiger så kraftigt att Danmark och Sverige gemensamt har beslutat att bygga ytterligare en bro över sundet. Regionen har bett de största byggnadsbolagen att ge kostnadsförslag på olika brotyper. Joakim von Anka AB, vilket visar sig vara den billigaste, kan bygga en fackverksbro till priset av 2,8 miljoner kronor.

Nu är frågan om du kan bygga billigare?


Uppgift 1

1. Begreppskort → ta reda på fakta i era grupper → “berätta mera-struktur” (gå runt och berätta för alla, 20min). 1 lektion.

 

Brokonstruktioner

Valvbro

Balkbro

Bågbro

Hängbro

Fackverksbro

Klaffbro

2. Ta reda på fakta kring de 3 tilldelade brokonstruktionerna, tillsammans i din grupp. 

3. Sammanställ fakta så att ni alla kan presentera denna.

4. Presentera era 3 konstruktioner i tvärgrupp om 2 personer. 

 

Uppgift 2 

Arbetet skall innehålla:

Formalia

 1. Välj ut en bro som finns i verkligheten.

 2. Skriv ett skriftligt arbete om din bro på MAX 2 DATORSKRIVNA SIDOR. Typsnitt “Arial”, str 12. 

Tänk på att din information och text ska vara källkritiskt granskad. Arbetet ska lämnas in via Classroom.

 Innehåll

·       Grundläggande fakta om bron.

·       Fakta kring brons tekniska uppbyggnad och konstruktion (exempelvis material,

byggteknik, tidsepok).

·       Vilka drivkrafter låg bakom beslutet att bygga bron just där.

·       Jämför din bro med hur man byggde broar förr i tiden. Likheter/skillnader? Varför?

·       Hur har bron påverkat människor och samhälle i regionen.

·       Hur har bron påverkat miljön/naturen i regionen.

·       Källförteckning. Uppgift 3 - bygget 

Ert byggbolag handlar materiel enligt följande prislista:

 • Glasspinnar (15 000 kr)

 • 4-5 limstavar (125 000 kr)

 • Blompinnar (80 000 kr)

 • Snöre (10 000 kr/dm)

 • A4-papper (5 000 kr/papper)

 • Sprutor med slang (250 000 kr/par, dessa måste vara med)

 • Målarfärg (gratis)

Ni får göra max två köp. Ingen återlämning av material.

 

Bron måste klara följande kriterier

 • Bron skall ha ett spann på 47-52 cm.

 • Brons körbana ska vara 7-12 cm bred

 • Under bron skall ett 20 cm högt föremål kunna passera.

 • Brokonstruktionen skall hålla för 3 kg.

 • Ni lyckas hålla budgeten.

 • Bron måste vara öppningsbar

 • Bron får ej sättas fast i bord eller dylikt, utan ska kunna stå själv.

 • Vi test av bro kommer någon slags tyngd/stopp ställas bredvid för att bron ej ska kunna glida iväg.Arbetsbeskrivning:

 1. Gör en skiss över hur er bro ska se ut. Ta en bild på skissen och lägg in i Classroom.

 2. Namnge ert företag.

 3. Planera hur ni ska utnyttja ert materiel på bästa sätt utifrån aspekterna

       hållfasthet, vikt och design. 

 

Sätt igång och arbeta!

 1. Gör en ritning med linjal. Denna skall ritas i skala i tre vyer (framifrån, uppifrån och från sidan). Ange mått på rätt sätt. 

 2. Namnge er bro.

 3. Förbered en muntlig kort presentation av ert bygge.

 

 

Du kommer att bedömas på såväl din teoretiska förmåga samt din praktiska förmåga.

 

Bedömningen grundas på din förmåga att:

* Göra tekniska val i byggandet av er hållbara öppningsbara bro som klarar ovanstående kriterier.

* Göra skiss samt en ritning med utsatta mått 

* Planera en budget

* Skriva ett arbete om en bro och dess påverkan på natur och samhälle

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: