Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska Aventuras vascas

Skapad 2019-08-27 20:25 i Klaraskolan Halmstad
Grundskola 9
Vi följer med två brittiska studenter på språkresa till regionen Baskien i Spanien. TV-serie i fem delar.

Innehåll

Spanska planering v. 35-37

Under de kommande veckorna kommer vi att arbeta med “Aventuras vascas” en miniserie där vi följer två brittiska studenter på språkresa i Spanien. Efter varje avsnitt kommer ni att få besvara frågor skriftligt eller muntligt. 

Ni kommer att träna er hörförståelse och olika strategier för att uppfatta betydelsefulla ord och innehåll i dialoger och talad spanska. Efter varje avsnitt kommer ni att få träna er skriftliga och muntliga produktion genom att svara på frågor om innehålet i avsnitten. Ni kommer också att få repetera frågeord på spanska, hur man berättar om en annan persons yttre och inre egenskaper (adjektiv och adjektivets böjning)  samt vad som händer andra personer (verbböjning).

Arbetssätt

Undervisningen genomförs med hjälp av programserien Aventuras vascas. Serien består av 5 teveprogram som vi ser på lektionstid. Till varje avsnitt får eleverna frågor som syftar till att de ska få träna förmågorna: hörförståelse, skriftlig och muntlig produktion samt realia. Om en elev av någon anledning inte varit på en lektion så ligger länk till avsnitten och tillhörande arbetsuppgifter i Teams.

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också få möjlighet att träna på att formulera sig i tal och skrift. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där språket används.

Centralt innehåll

  • Tydligt talat språk 
  • Olika former av samtal och dialoger.
  • Muntlig information.
  • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk.
  • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal
  • Beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där spanska används.
  • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser. 

Bedömning

Bedömningen sker löpande under lektionstid.
Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för innehållet i programmen. Eleven kan välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning, samt för att underlätta kommunikationen, som att ställa frågor eller omformulera sig. Eleven kan formulera sig i tal och skrift. Eleven kommenterar några företeelser i olika sammanhang och områden där spanska används, och kan då också göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: