Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstart Ugglorna

Skapad 2019-08-28 07:07 i Fågelsångs förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Genom lyssna - leda- lära har förskolorna i Södra Sandby varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning på vetenskaplig grund! Värdeorden fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. I HAND Inkludering - alla är värdefulla och mångfald är en tillgång. Hållbarhet - varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet Ansvar - ett eget ansvar som sträcker sig lite längre Nyfikenhet - utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter Delaktighet - kollegiala lärandet barn-barn, barn-vuxna, vuxna- vuxna

Innehåll

1.Prioriterade läroplansmål 

Se läroplansmål nedan

Vi har valt att arbeta med just detta därför att:

För att utveckla barnens språk men även för att barnen på ett tryggt sätt ska kunna hitta sin plats i gruppen efter sommaren. Samtidigt kan vi pedagoger lyssna in vad barnen är intresserade av och sedan planera vidare.

 

2. Förväntade effekter 

 

Detta är exempel på vad som sker när barnen har fått nya erfarenheter och kunskaper kring valda läroplansmål:

 Barnen utvecklar sin förståelse för bl.a. prepositioner, rim som vi arbetat med.

Genom sagan och de olika delar som ingår i Före Bornholmsmodellen ges barnen möjlighet till ett utökat ordförråd.

 

3. Tematiskt arbetssätt

Temat och aktiviteter kopplade till temat som vi ska använda oss av är: 

Vi kommer att utgå från de planerade samlingarna i Före Bornholmsmodellen. Vi kommer sedan att fördjupa oss i det som barnen visar intresse för.

Barnen kommer att ges möjlighet att uttrycka och kommunicera på olika sätt tex. genom bild, drama, sång och rörelse.

4. Metodval för insamling av resultatet

Så här följer vi upp:

Genom observationer, dokumentation och reflektion både enskilt och i grupp. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: