👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild Åk 4 HT19

Skapad 2019-08-28 07:30 i Freinetskolan Mimer Freinet
Grundskola 4 Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga. Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Innehåll

Under höstterminen 2019 kommer vi att följa terminens tema och i samarbete med NO arbeta med vilda svenska djur och hur de lever. Ni kommer att arbeta i par där ni skapa ett djur i lera och sedan bygga upp den miljö som just ditt djur lever i. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6